„Kui see uudis täna hommikul tuli, tõstis see esiteks minu usku ettevõtjatesse. Eesti Õhu ümber on viimaste aastate jooksul olnud küsimusi, uudised on olnud pigem negatiivsed ja mitte just usaldust tekitavad. Kui täna tuleb üks Eesti kapitalil rajanev edukas eraettevõte, siis annab see usku ja võimaluse, et Eesti Õhk loob tulevikus ka lisaühendusi,“ viitas Ratas ühele kitsaskohale, millest on juttu olnud juba aastaid.

Ratas rääkis, et Eestisse saabuvad külalised kurdavad tihti, et Eesti asub Kesk-Euroopast liiga kaugel, seda mitte niivõrd kilomeetrite mõttes, kui just reisimismugavuse ja ajakulu kontekstis.
„Siia on raske lennata. See majandusseltskond, kes Eestisse lendavad, teevad seda läbi Riia. Ma usun, et eraettevõtjal oleks kindlasti rohkem tahet ja võimekust parandada Estonian Airi konkurentsivõimet, luues rohkem lennuühendusi,“ ütles Ratas ja lisas, et see mõjuks Eesti mainele igati tervendavalt ja positiivselt.

Enne, kui selleni aga jõutakse, tuleb Tallinki-meestel lennufirmasse ilmselt kõvasti investeeringuid teha.

„Jah, kindlasti tuleb palju investeerida. Aga eestimaalastena me kõik enam-vähem teame, mis asi on Tallink. Nad on suutnud oma märgi Läänemerel väga tugevaks ja usaldusväärseks teha ja seepärast ma usun, et nad on korralikult läbi kalkuleerinud ka need investeeringud, mis Eesti Õhku tuleb teha,“ märkis Ratas.

Estonian Airi nõukogu kinnitas teisipäeval Euroopa Komisjonileesitatava täiendatud restruktureerimiskava, mille heakskiitmine loob eeldused Infortar Grupi kaasamiseks lennufirma enamusaktsionärina.

Estonian Airi täiendatud restruktureerimiskava esitatakse Euroopa Komisjonile 31. oktoobril. Restruktureerimiskava kinnitamisel investeerib Infortar Grupp lennufirmasse ajaliselt eeldatavalt 2015. aasta kevadel. Omandistruktuuri muudatused peab eelnevalt heaks kiitma ka Eesti valitsus.