Kõigepealt testiti patareisid madalama koormusega seadmes - raadios. Selle katse tulemusel väga suuri erinevusi ei täheldatud - tugevaim ja nõrgim tulemus erinesid ühe tunni võrra.

Kõige selgemini tulevad patareide erinevused esile seadmetes, mis koormavad parateisid enam. Nii proovitigi patareisid kasutada fotokaamera välklambis ja siin eraldusid terad sõkaldest: parim katses osalenud patarei sai kirja rohkem kui 634 katset, halvim jõudis veidi üle 250. See test näitas, et patarei võimekus sõltub vajamineva laengu suurusest. Raadios, kus vajadus oli väiksem, olid ka erinevused patareide vahel väiksemad. Kõiki patareisid hinnati testitulemustest lähtudes 5 palli süsteemis.

Testitud patareidest oli veenva edumaaga parim Varta High Energy, mis ületas konkurente mõlemas kestvustestis. Teisele ja kolmandale kohale jäänud patareid olid oma omadustelt üsna võrdsed - ühel läks raaido-test veidi paremini, teisel aga välklambi-test. Teise tulemuse sai Duracell Plus power Duralock ja kolmanda koha Energizer Ultra+ Powerseal.

Viimasele kohale jäi Philipsi patarei Power Alkaline LR6P/10, mis kogus kõige nõrgema punktisumma. Raadio mängis selle patareiga tund aega vähem kui esimesel kohale tulnud Varta patareiga ning ka välklambi-testis pidas Philipsi patarei oluliselt vähem vastu - vahe oli koguni 371 korda.

Täpsematest testitulemustest annab ülevaate järgnev tabel: