Majandus- ja taristuminister Urve Palo sõnul seab positiivne riigiabi otsus toetuse saajatele tululae ning seob taastuvenergia toetuse maksmise Eesti võetud eesmärgiga toota aastaks 2020 17,6 protsenti tarbitavast elektrienergiast taastuvatest allikatest, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

„See muudab tänaseid taastuvenergia toetusskeeme paindlikumaks ja välistab ülekompenseerimise“ lisas ta.

Muudetud toetusskeemiga saavad taastuvenergia uued tootjad toetust vaid siis, kui tekib puudujääk taastuvenergiast elektrienergia tootmise eesmärgist.

Riigi 2020. aasta taastuvelektri eesmärgist puudu jäävad kogused on plaanis täita läbi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi korraldatud vähempakkumise, mis garanteerib riigi taastuvelektri eesmärkide täitmise vähima võimaliku kuluga elektritarbijale.

Seaduseelnõu teine lugemine peatati 27. veebruaril 2013, kuniks eelnõus kavandatud muudatused on saanud heakskiidu Euroopa Komisjonilt. Toetusskeemi muutmise kavatusest teavitas riik Euroopa Komisjoni 2012. aasta lõpus.

Hetkeseisuga moodustab taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia 14,3% elektrienergia kogutarbimisest.