Kõige keerulisem on Eestis töökohta leida noortel ja vanemaealistel (50–74-aastastel) ehk neil, keda tööandjad enim vältida püüavad, viitavad töötukassa kogutud pikaajalise töötuse näitajad.

Pole ime, et õigete inimeste tundmine on kujunenud töötajaskonna vanuseskaala mõlemas otsas võtmeküsimuseks number üks: noored püüavad tutvuste kaudu saada oma esimese töökoha ehk jõuda tööturule, vanemaealiste eesmärk on mitte lasta end välja tõrjuda. See sai kinnitust ka ametlikus statistikas, kui uuriti, mil moel on inimesed oma töökoha saanud. Tutvuste kaudu töö saamine oli 2013. aastal 15–24-aastaste ja 50–74-aastaste seas kõige olulisem töö saamise viis, märgib statistikaameti eile avaldatud kogumik „Muutuv majandus ja tööturg”.