Tema sõnul päästaks meie konkurentsi väiksuse immigratsioon, kuid selleks puudub poliitiline tahe, mis on tabu. „e-residentsus on Eestis kõige olulisem projekt viimase 100 aasta jooksul,“ lausus Kasela. 

Miljonite e-residentide saamine oleks tema sõnul Eesti jaoks väga atraktiivne.

Samuti arutles investor ja ettevõtja Marek Kiisa selle üle, et mida peaks riik ettevõtlus edendamiseks tegema ning tõi ühe põhipunktina välja, et tuleks kehtestada selged reeglid, kuidas kaasata välist tööjõudu. „Need täna puuduvad,“ märkis ta.

Üritusel "Kui ettevõtjasõbralik on Eesti?"tutvustatakse tänavuse Globaalse Ettevõtlusmonitooringu (GEM) ja Globaalse Ettevõtluse Arenguindeksi (GEDI) uuringute põhijäreldusi ja arutletakse, millised on Eesti ettevõtluskeskkonna pudelikaelad ning võimalused nende leevendamiseks.