Eesti Arengufondi osalusel valminud rahvusvahelisest ettevõtlusuuringust GEM selgus, et paljud Eesti ettevõtted surevad enne 3,5-aastaseks saamist ega kasva suureks. „Põhjused, miks on nii, et Eesti ettevõtete hulgas on üle 42 kuu vanuseid ettevõtteid vähem, pole päris selged,” sõnas Arengufondi juht Pirko Konsa. Näiteks Iisraelis, mida peetakse kõige ettevõtlikumaks riigiks maailmas, on see näitaja Eesti omaga kõige sarnasem.

Loe edasi, mis põhjustel paljud Eesti ettevõtted varakult surevad ning kuidas hindavad olukorda ettevõtjad ise.