„Erinevad uuringud on meile varem näidanud, et koolinoored sooviksid tööturule sisenedes saadud haridusega teenida rohkemgi või vähemalt Eesti keskmist palgataset. Värske palgaanalüüs toob aga välja, et tööturule sisenemisel muutub ka noorte palgasoov realistlikumaks,“ kommenteerib tulemusi CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt.

„Teisalt ei ole tööturult kuhugi kadunud ka noored, kes seisavad julgelt oma teadmiste ning ambitsioonide eest ja küsivad keskmisest palgatasemest kõrgemat tasu," lisas ta.

Koguni 23 protsenti noortest küsivad kõrgemat tasu kui kolmanda kvartali keskmine brutopalk. Kõrgema palga küsimisel on julgemad noormehed, kellest koguni 29,2 protsenti sooviksid teenida keskmisest palgast kõrgemat tasu.

"Noored on väga hästi mõistnud, et tööturul läbilöömiseks on neil lisaks teooriale tarvis ka praktilist töökogemust ning ka aasta esimeses pooles läbiviidud uuring näitas, et 90 protsenti koolinoortest proovib enne ülikooli lõpetamist haarata tööturult ka töökogemust, et parandada oma väljavaateid töökoha otsingul ning kindlasti ka palgaläbirääkimistel," märkis Auväärt.

CV Keskuse värbamisosakonna juhi Renita Käsperi sõnul on noortel tunduvalt kõrgemal tasemel ka pehmemad väärtused.

„Uus põlvkond otsib tööturult märkimisväärselt loovamat ning liikuvamat töökohta kui varem. Lisaks on noortele äärmiselt tähtsal kohal ka tööandja kuvand turul,ühised väärtused ning võimalused ettevõtte käekäigul kaasa rääkida," selgitas ta.

Ainult palganumbriga on Käsperi sõnul lähitulevikus noori spetsialiste ülimalt keeruline meelitada ning tööandja peab mõistma, et väheneva tööjõuga riigis on tulevaste spetsialistide nimel konkurents üpriski karm.

"Eesti noortel on väga head võimalused liikuda ka välismaale ning talentide hoidmisel tuleb meil juba täna noorte tööotsijate nimel pingutada," kommenteeris Käsper.

CV Keskuse noorte palgaanalüüs pärineb kuni 23-aastaste tööotsijate poolt sisestatud 8526 palgasoovist.