Küsitletutest 39% toetab Rail Balticu rajamist ning Tallinna-Tartu maantee neljarealiseks ehitamist eelistab 38 protsenti.
Toetusprotsendid on püsinud peaaegu muutumatuna võrreldes 2012. aastaga, mil raudteeprojekti toetas 38 ja maateeprojekti 36 protsenti vastanutest.

Tallinn-Helsingi tunneli rajamist pooldab 17 protsenti (2012. aastal 11%) vastanutest ning Tallinna-Peterburi raudteeühenduse parandamist 5 protsenti.