Seega varustab Tallinna linna asutusi ja hallatavaid asutusi elektriga 2015. aastal Eesti Energia AS.

Tallinna linn ostab ühishankega elektrit Eesti Energialt 277 Tallinna linna asutusele, viiele Tallinna linna osalusega sihtasutusele ning kolmele äriühingule.

Sarnaselt varasematele aastatele ostab Tallinna linn ka 2015. aastal elektrit fikseeritud hinnaga. Pealinna 2015. aasta elektri tarbimismahuks on prognoositud koos tänavavalgustusega ligikaudu 75 000 MWh ning see jaguneb pea 1600 mõõtepunkti vahel.