Selle aasta 1. mail jõustunud seadusemuudatuse tulemusena ei tagata enam töötuna arvelevõtmise võimalust töötajale, kes on lisaks töökohale ka mõne äriühingu juhatuse liige. Seda isegi siis, kui tal juhatuse liikmeks olemisest sissetulekut ei ole.

Seadusmuudatuse kooskõla põhiseadusega analüüsib juba kuid õiguskantsler, kelle poole Teenusmajanduse Koda pöördus palvega asja analüüsida sel kevadel.

Toona Taavi Rõivase juhitud ja eelnõu koostanud sotsiaalministeerium kinnitas, et vastuolu põhiseadusega pole.

Aasta lõpuks on hakanud mitmed poliitikud tunnistama, et ühe probleemi lahendamisel on tekitatud uus probleem – kuigi välistati töötuskindlustushüvitisega skeemitamine, said ebaõiglase kohtlemise osaliseks kõik juhatuse liikmed.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid