Teates märgitakse, et parlamendi prioriteediks on olnud tagada piisavalt vahendeid, et tasuda kõige kiireloomulisemad veel tasumata arved lepingupartneritele, kes tegelevad ELi rahastatavate projektidega liikmesriikides, kokku leppida detailne kava veel maksmata arvete vähendamiseks, ja tagada investeeringute rahastus valdkondades, mida ELi institutsioonid on välja toonud oma poliitilistes prioriteetides.

"On oluline, et pärast pikki vaidlusi saab Euroopa Liit kinnitatud eelarve. Praeguses olukorras, kus Euroopa Liidul tuleb tegelda liigagi paljude tõsiste probleemidega on eelarve osas kindlustunne väga oluline. Pean tähtsaks, et eelarve võimaldab ELil tugevdada ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ning suurendada humanitaarabi nii Ukraina, Süüria, Iraagi kui teiste piirkondade sõdades kannatanud põgenikele," kommenteeris Urmas Paet.

Parlamendi läbirääkijad tagasid lisavahendid, et tasuda arved valitsusvälistele organisatsioonidele ja väikeettevõtetele, kes on ELi lepingupartnerid. Samuti tagab 2015. aasta eelarve kompromiss maksed nendele partneritele, keda on 2014. hilinenud maksed kõige enam mõjutanud.

Parlamendi nõudmisel esitab Euroopa Komisjon kava seni maksmata arvete tasumiseks, mis ulatus 2013. aastal 23,4 miljardi euroni ja ulatub 2014. aasta lõpuks viimaste Euroopa Komisjoni arvutuste kohaselt tõenäoliselt 25 miljardi euroni.

Parlament soovis, et 8,88 miljardit lisatulu, mis laekus trahvidest konkurentsieeskirjade rikkumiste eest kasutataks maksmata arvete tasumiseks. ELi lliikmesriigid leppisid lõpuks 3,53 miljardi euro suunamisega maksmata arvete tasumiseks ja otsustasid ülejäänud tulu suunata oma eelarvetesse.
Samuti saavutasid parlamendi läbirääkijad 45 miljoni euro ulatuses lisavahendite suunamise ELi Horisont 2020 teadusarendusprogrammi ja 16 miljoni euro ulatuses lisavahendeid Erasmus+ õpilasvahetusprogrammi. Välispoliitika jaoks suurendati maksete eelarvet 32 miljoni euro võrra.