„Eesti riigireiting Kredexi laenukäenduse tingimusi otseselt ei mõjuta. Samas nii riigireiting kui ka Kredexi poolne projektide analüüs arvestavad ootusi majanduse tulevikuväljavaadetele,“ lisas ta.

Küll võib riigireiting mõningal määral mõjutada pankade poolt ettevõtetele väljastatavate laenude tingimusi (näiteks marginaali).

„Kuna Kredexi käenduse puhul on tegemist riikliku tagatisega, siis mõjutab riigireiting ka seda, kui tugeva tagatisena saavad pangad Kredexi käendust arvestada ja kui palju kapitali nad peavad siduma seoses ettevõttele väljastatud laenuga, mis on Kredexi poolt tagatud,“ selgitas Treier.

Reitinguagentuur Standard & Poor’s kinnitas eelmisel nädalal Eesti riigireitingu senisel kõrgel tasemel AA- stabiilse väljavaatega.

Ärileht kirjutas teisipäeval, et ettevõtjad pole rahul riiklike laenutagatistega. Kredex riigi esindajana annab laenukäenduse, kuid selle tingimused sõltuvad riskitasemest. Seda põhjusel, et riik Kredexi tegevust ei finantseeri ja asutus peab ennast ise ära majandama.