Nimelt on tänavu mais oodata VEB-i asjus lahendit Euroopa inimõiguste kohtust. 

Samuti menetleb riigikohus AS Pärnu Kalur Holding jt esindajate kaebust "riigikogu õiguskomisjoni 15.09.2014.a haldusakti nr 1-6/14-84/2 tühisuse tuvastamiseks, alternatiivselt tühistamiseks ning riigikogu kohustamiseks läbi vaadata kaebajate taotlused riigikogu 15.02.2012.a otsuse "Riiklik VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine" tagasiulatuvalt kehtetuks tunnistamiseks ja riigikogu 20.01.1993 otsuse "NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud Eesti pankade kontod" osaliselt tagasiulatuvalt kehtetuks tunnistamiseks."

Mäletatavasti keeldusid nii kaitsepolitsei kui valitsus kas või osaliselt kustutama salastatust kirjalt, mis paljastaks isiku, kes võttis Peterburi ühe panga filiaalist välja 20,5 miljonit dollarit VEB-i raha.

Riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjoni esimees Rainer Vakra taotles nii kaitsepolitseilt kui valitsuselt, et salastatus kustutataks kirjalt, mis on praeguseks tekitanud väga palju linnalegende.

"Olen korduvalt öelnud, et selguse huvides oleks mõistlik kapol kogu olemas olev info avaldada, et lõpetada spekulatsioonid ja oletused. Konkreetseid raha väljavõtjaid võib teada vaid Vene luure, kellega koostöö on tänasel hetkel välistatud," on Vakra nördinud.

Ärileht kirjutas 3. oktoobril, et kaitsepolitsei ei ole nõus avalikustama inimes(t)e nime(sid), kes käisid Peterburis ühe panga kontoris ja võtsid 1998. aastal välja 20,5 miljonit dollarit VEB-i raha. Saladuseks jäävad ka kõik muud kaitsepolitsei käsutuses olevad VEB-i puudutavad detailid.

Siinkohal avalikustab Ärileht ka kaitsepolitsei ametliku kirja, milles selgitati keeldumise põhjust.

Arnold Sinisalu kiri Rainer Vakrale