Eesti Energia jättis aga lihtlauselistele küsimustele konkreetselt vastamata.

"Hando Sutteri töötasu on tema tööle asudes kommenteerinud Eesti Energia nõukogu esimees Erkki Raasuke, kinnitades, et see jääb samasse suurusjärku eelmise juhatuse esimehe omaga ning kompensatsioonipakett koosneb kuisest palgast ja tulemustasust, mis sõltub eesmärkide täitmisest. Edaspidi avalikustame täpsemaid andmeid juhatuse töötasu kohta majandusaasta aruandes, mis ilmub veebruari lõpus," vastas Eesti Energia kommunikatsioonispetsialist Reilika Ilp.

Eesti Energia 2013. aasta majandusaruandest selgus, et ettevõtte juhatuse palk tõusis toona ligi 20%.

Juhatuse esimehe Sandor Liive 2012. aasta ligi 151 000 eurone töötasu tõusis tunamullu 21% ehk 32 000 euro võrra, mis tegi tema aastasissesetulekuks 182 629 eurot ning kuusissetulekuks 15 200 eurot.

Juhatuse ülejäänud liikmete koondtasude tõus jäi samasse klassi. Margus Kaasiku sissetulek tõusis 20% ehk 122 670 eurole aastas, Raine Pajol 19% ehk 122 864 eurole ning Margus Rinki sissetulek tõusis 17% ehk 122 048 eurole aastas.