Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaie Holm: „Püüame Tallinna Keskraamatukogu ebatraditsiooniliste teenuste reklaamimisega murda arusaama raamatukogust kui ainult raamatute laenamise kohast. Raamatukogud julgustavad inimesi tegelema elukestva õppega. Näiteks, paljud meist peavad oma eluajal õppima selgeks mitu ametit ning raamatukogu on koht, kuhu inimesed saavad info saamiseks pöörduda. Samuti aitab raamatukogu eri keele- ja kultuuritaustaga inimestel lõimuda Eesti ühiskonda, orienteeruda Eesti seadusandluses ja praktiseerida eesti keelt. Raamatukogus saab arutleda loetud kirjanduse üle, kuulata muusikat ning teha palju muud huvitavat ja arendavat“.

Tallinna Keskraamatukogu teenindusdirektor Triinu Seppam selgitas, et raamatukogud vähendavad ühiskonnas digitaalset lõhet: „Laenutame e-lugereid, õpetame kasutama arvutit, nutiseadmeid ja e-teenuseid. Laenutame kaasaegseid e-raamatuid, et kultuur ja kirjandus oleks kättesaadav igaühele, sõltumata sissetulekust“.

Raamatukogud seisavad ka selle eest, et inimesed oleksid sotsiaalselt kaasatud ja ühiskondlikult aktiivsed. Üha enam vajavad inimesed osalemis- ja kuuluvustunnet, teadmist, et nad on osa kogukonnast. Raamatukogu pakub uussisserändajatele võimalust olla kaasatud kogukonna tegemistesse. Inimesed on oodatud raamatukokku korraldama ka ise kogukonnale üritusi, abistama teisi kogukonnaliikmeid arvuti kasutamisel.

Kaie Holmi sõnul on meie riik seda parem, mida teadlikumad on meie inimesed: „Läbimõeldud ja tarku otsuseid saavad teha informeeritud inimesed. Nii kutsumegi just enne valimisi inimesi raamatukokku lugema“.