Mõlemad juhatuse liikmed astuvad juhatusest tagasi 1. veebruaril. PRFoods juhatuse liikmed Katre Kõvask, Erik Haavamäe ja Silver Kaur jätkavad tehingu käigus müüdud ühingute (Premia Baltikumi jäätise- ja külmkaubaäri) juhtorganite liikmetena, raporteerib ettevõtte börsiteade.

Seoses juhatuse liikmete tagasiastumisega astub nõukogu esimees Indrek Kasela PRFoodsi nõukogust tagasi ja võtab üle ettevõtte igapäevase juhtimise juhatuse esimehena.

Börsiteate järgi esitas ta vastavasisulise PRFoodsi üldkoosolekule adresseeritud tagasiastumisavalduse juhatusele läinud reedel. Indrek Kasela tagasiastumise kuupäev on 31. Jaanuar, mis järel asub ta Kasela tegutsema PRFoodsi juhatuse esimehena ning Lauri Kustaa Äimä nõukogu esimehena alates 2. veebruarist.

Seoses muudatustega PRFoodsi kontserni emaettevõtja juhtorganites kutsutakse Katre Kõvask ja Erik Haavamäe tagasi ka ettevõtte tütarühingute juhtorganitest. Mõlemad, Katre Kõvask ja Erik Haavamäe, on tütarühingute Saaremere Kala AS-i ja Vettel OÜ nõukogu liikmed.

Kõik Saaremere Kala AS-i nõukogu liikmed (sealhulgas Silver Kaur) kutsutakse tagasi ning nõukogu hakkab koosnema kolmest liikmest: Indrek Kasela, Lauri Kustaa Äimä ja Kuldar Leis.

Vettel OÜ nõukogu jätkab samuti kolmeliikmelisena ning koosneb Indrek Kaselast, kes jätkab oma senist tegevust nõukogu liikmena, ning Lauri Kustaa Äimä ja Margus Rebane vahetavad välja senised liikmed Katre Kõvaski ja Erik Haavamäe.

Lisaks kontserni Eesti ühingute juhtorganites tehtavatele muudatustele kutsutakse Katre Kõvask ja Erik Haavamäe tagasi Soome tütarühingu Heimon Kala Oy juhatusest. Alates 2. veebruarist on Heimon Kala Oy juhatus kaheliikmeline ja koosneb Indrek Kaselast ja Margus Rebasest.

PRFoodsi juhatuse liikmete tagasiastumises lepiti kokku Baltikumi ja Venemaa jäätise ja külmkauba äritegevuse müügitehingu läbirääkimiste käigus, kinnitatakse äsjases börsiteates. Müügitehing viidi lõpule 2014. aasta lõpus.