Siiski on Mertsina sõnul küsimus, et kus võlakirju emiteerida. „Tallinna börs on liialt väike, et siit piisavat ostumahtu tekitada. Seetõttu tuleks nii või teisiti osa emissioonist Eestist välja viia ning sellevõrra oleks mõju Eesti kapitalituru aktiveerimisele ja meie majandusele väiksem,“ selgitas ta.

Leedu kogemus näitab Mertsina sõnul, et pikaajalist riigivõlakirja on raske kohalikul turul müüa, mistõttu kaubeldakse seal peamiselt lühemaajaliste võlakirjadega ning vaid ligikaudu veerand Leedu riigi võlakirjadest on Leedu börsil.