SEB panga uuringust selgus, et väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) investeerimisplaanid on kokku kuivanud. Mullu planeeris üle 30 000 euro suuruseid investeeringuid üle 40% ja tunamullu 49% küsitletud ettevõtteid. Tänavu ainult 16%.

Panga juhatuse liige Eerika Vaikmäe-Koit tõdes, et VKE-d on muutunud konservatiivsemaks. „Üks konservatiivsuse avaldusi on see, et nad investeerivad pigem omavahenditest kui võtavad laenu. Investeeritakse vähem ja investeeritakse siis, kui ollakse väga kindlad,” lisas ta. Tunamullu oli VKE-de laenuportfelli maht pangas 639,7 miljonit eurot, mullu suurenes see 650,8 miljoni euroni.