Taksoteenust vahendava Uberi võimalik Eestisse tulek on tekitanud palju poleemikat ja küsimusi, et kas pakutav teenus meie seadustega vastuollu ei lähe. Ministeeriumi kinnitusel ei välista Uberi tulekut ei uus ega vana ühistranspordiseadus.

Uus ühistranspordiseadus, mis on riigikogus kolmandal lugemisel ülehomme, ei muuda kuni üheksa istekohaga sõidukitega tasulise sõtjateveo teenuse osutamise nõudeid rangemaks. Teatud nõuete osas on ette nähtud hoopis leevendusi.

Kehtiva ühistranspordiseaduse kohaselt on tasu eest korraldatav sõitjatevedu ühenduse tegevusloa või taksoveoloata keelatud. “Seega isikud, kes ei osutada taksoveoteenust, kuid siiski teostavad kuni üheksa istekohaga sõidukitega tasulist sõitjatevedu, peavad omama ühenduse tegevusluba. Seejuures on nõuded võrdväärsed nende isikutega, kes teostavad tasulist sõitjatevedu üle üheksa istekohaga sõidukitega ehk bussidega,”selgitas veondus- ja liiklustalituse juhataja Sander Salmu Ärilehele.

Ka uus ühistranspordiseadus ei too sellesse olulisi muudatusi. Tasulise sõitjateveo teenuse osutamiseks on ka edaspidi vaja ühenduse tegevusluba või taksoveoluba. Kuivõrd uus ühistranspordiseadus tasulise sõitjateveo korraldamise osas sisulisi muudatusi kaasa ei too, siis ei mõjuta see ka Salmu sõnul Uberi Eestis võimalikku turule tulekut.

“Küll aga ei ole Eestis hinnatud asjaolu, kas tasulise sõitjateveo teostamise õigust mitte omavate isiku poolt pakutava teenuse vahendamine on Eesti seadustega kooskõlas või mitte. Kuna teadmata on asjaolu, kas ja millise konkreetse ärimudeliga plaanib Uber Eesti turule tulla, ei saa siinkohal anda ka selles osas hinnanguid,” lisas ta.

Eelkõige on Salmu sõnul oluline, et tagatud oleks reisijate ohutus ja sellest tulenevalt on vajalik ka kontroll taksoteenuse osutajate üle. “Eesti turule tulek ei ole kindlasti välistatud, tingimusel, et teenust kasutavad autojuhid omandavad taksoveoloa.”

“See ei ole Eestis ülemäära keeruline ning see annab ka kliendile kindluse, et teda viib sihtkohta aus ja korralik juht tehniliselt korras sõidukiga. Kindlasti oleme valmis ka Uberi esindajate siinsed plaanid ära kuulama,” kinnitas Salmu.

Tulika: pääs Eesti taksoturule on alati lihtne olnud

Tallink Takso juhatuse liikme Tõnu Uusma sõnul on oluline, et kõiki turuosalisi käsitletakse nii formaalselt kui sisuliselt võrdsetel alustel tagades seejuures reisijateveo teenuse kvaliteedi ja turvalisuse ning ka vastavate maksude laekumise.
 
“Kui uutel taksoettevõtetel on sellistel tingimustel soovi ja valmidust üritada siseneda tänasele küllalt konkurentsitihedale taksoturule, siis võib neile selleks jõudu soovida. Tallink Takso keskendub oma tegevuse arendamisele, et pakkuda klientidele alati turu parimaid teenuseid,” lisas ta.

Tulika taksofirma juht Mati Saar kinnitas, et kuna nimetatud lubade väljaandmisel kehtivad teatud  nõuded, siis see hirm,et Uberi kontseptsiooni puhul pääseb teenust osutama igaüks,ei vasta tõele.

Tulika Takso hinnangul on Eestis taksoturule pääs  olnud  ka seni lihtne ja vaba ja seetõttu ei näe nad ka Uberi puhul põhjust suuremateks ümberkorraldusteks, seda enam,et Uber üldjuhul ainult vahendab taksotellimist,mis on kogu teenuse  üks osa.

“Kuna  ilmselt on tegemist tehniliselt väga kindlalt toimiva  ja  krediitkaardiga ettemakset võimaldava lahendusega,siis inimestele tekib uus täiendav võimalus ning see on kindlasti positiivne,” lisas ta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid