Ärileht avaldab siinkohal Indrek Tederi kirja täies mahus. Maksuametit puudutab 4. punkt.

Õiguskantsleri pressiesindaja Mari-Liis Sesmin ütles Ärilehele, et maksu- ja tolliametil juba täna õigus teha jälitustoiminguid, kuid praegu ei saa nad teha teatud toiminguid (vaadata varjatult läbi postisaadetist, vaadata või kuulata salaja pealt teavet, matkida kuritegu ning kasutada politseiagenti) vahetult, vaid peavad selle teenuse tellima politsei- ja piirivalveametilt või kaitsepolitseilt.

"Seega ühtegi lisa pädevust maksu- ja tolliamet selle soovituse rakendudes juurde ei saaks. Ühtlasi ei kaasneks nende toimingute teostamise pädevuse laiendamisega maksu- ja tolliametile isikute põhiõiguste kaitse halvenemist, kuna jälitustoiminguid tehakse jätkuvalt igal juhul kriminaalmenetlust juhtiva prokuröri taotlusel ning eeluurimiskohtuniku loal," ütles Sesmin.

"Lisaks juhin tähelepanu sellele, et ettepanekul on õiguskantsleri töö kontekstis konkreetne tähendus. Ettepanek tehakse juhul kui õigustloov akt on põhiseaduse ja seadusega vastuolus, kõnealuste sätete puhul ei ole aga õiguskantsler seadusega vastuolu tuvastanud. Uudises viidatud kiri edastati ministritele teadmiseks ning eelpool kirjeldatud maksu- ja tolliametit puudutavate kriminaalmenetluse seadustiku sätete muutmist soovitas õiguskantsler kõigest kaaluda," lisas Sesmin.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid