Riigifirma Eesti Raudtee värskeim juhatuse liige ja infra- struktuuridirektor Parbo Juchnewitsch teatas eelmise aasta lõpus varustusosakonna 15-aastase tööstaažiga juhile Ruudo Liisile tema koondamisest. Kuigi ametlikult sunniti osakonnajuhataja töölt lahkuma, kuna tema osakond liideti Eesti Raudtee teeametiga ja varustusosakonna juhi ametikoht koondati, siis Ärilehega rääkides viitas Juchnewitsch Ruudo Liisi töö suurtele puudujääkidele.

„Tema valitsemisalas olid asjad väga korrast ära,” lausus infradirektor, kuid ei soostunud öeldut täpsustama. Pressiesindaja kaudu saadetud kirjalikus vastuses lisas ta, et asja uurib ka firmas algatatud sisejuurdlus. „Ruudo Liisi töölt lahkumise põhjused peituvad suurtes probleemides varustusosakonna töö juhtimisel ja korraldamisel.” Parbo Juchnewitschi väitel ei saa aga sisejuurdluse põhjustest või tulemustest rääkida, sest see on alles käimas.

„Samuti ei soovi me kedagi enne kontrolli lõppu milleski süüdistada,” lisas ta. Siinjuures jääb arusaamatukas, kas Liis lahkus koondamise või probleemide pärast. Eesti Raudtee nõukogu esimees Raivo Vare ei nõustunud samuti sisejuurdluse sisu täpsemalt selgitama. „Uurimine ei käi mitte isiku, vaid faktide suhtes. Need võivad olla inimestega seotud, aga võivad ka mitte olla. Asja uuritakse, sellega tegeletakse,” teatas Vare.

Otsustas suure raha üle

Selgituseks, miks Ärileht riigifirma ühe osakonna tegemistele nii suurt tähelepanu pöörab, on see, et varustusosakonna kaudu liiguvad Eesti Raudtees suured rahasummad.

Liisi enda sõnul polnud ta sisejuurdluse algatamisest teadlik. „Võin kinnitada, et 15 aasta jooksul pole mulle sisulisi etteheiteid mu töö kohta tehtud ja kõikide toimingute, sh hangete puhul olen järginud vastavaid seaduseid. Need minuga seotud „suured probleemid” on väga retooriline väide, mida mina ei oska kommenteerida,” rääkis Liis ega soovinud teemat pikemalt lahata, sest on eluga edasi liikunud.