Kohus leidis kogutud tõenditele toetudes, et Moskva Pank soovis Krediidipanga aktsionärina erinevatel viisidel korduvalt saada ligipääsu Krediidipanga klientide pangasaladusega kaitstud andmetele ning see ei õnnestunud ainult tänu Krediidipanga juhatuse vastuseisule.

Kohus leidis samuti, et Krediidipanga nõukogu, mille viiest liikmest neli olid Moskva Panga töötajad, tegevus toimus Moskva Panga, aga mitte Krediidipanga huvides ning et Moskva Pank avaldas pangasaladuse avaldamiseks erineval viisil survet Krediidipanga töötajatele ja juhatuse liikmetele.

Kohus luges tõendatuks, et Moskva Pank tegi Krediidipanga vastaseks tegevuseks koostööd kriminaalkorras süüdi mõistetud Oleg Smoli ja Indrek Põdraga ning kasutas Oleg Smolit ja Indrek Põtra ligipääsu saamiseks Krediidipanga pangasaladusele.

Kohtus leidis tõendamist samuti see, et Moskva Panga president Mihhail Kuzovlev ähvardas koostööst keeldumise tõttu Moskva Pangaga ära rikkuda Andrus Kluge elu.

Krediidipanga nõukogu esimees Andrus Kluge ütles kohtuotsuse kommentaariks, et kõik kohtu poolt hinnatud asjaolud ning tõendid olid teada ka Finantsinspektsioonile (FI).

"On teadmata, kas ja kuidas FI on neid hinnanud - FI käsitluse kohaselt on kõik andmed, mis puudutavad Moskva Panga sobivuse hindamist FI poolt konfidentsiaalsed ja kaetud järelevalvesaladusega. Samas on kohtu tuvastatud asjaolude pinnalt selge, et Moskva Pank ei vasta EL-i ja Eesti õiguse alusel nõuetele, millele peaks vastama pangas kontrollivat osalust omav isik.“

Harju Maakohus ja FI on samu asjaolusid hinnates jõudnud vastupidisele tulemusele. FI ei ole leidnud Moskva Panga tegevuses mingeid rikkumisi. „Miks eelistab FI oma tegevuses Moskva Panga huve Krediidipanga hoiustajate ning väikeinvestorite huvidele," küsib Kluge.

"Veelgi enam, ajal, mil FI-le olid teada kõik Harju Maakohtu poolt analüüsitud rikkumised, tegi FI õigusvastaselt otsuse anda tagantjärele Moskva Pangale luba kontrolliva olulise osaluse omandamiseks Krediidipangas. FI ei ole senini selgitanud, miks ning varjab Moskva Pangale antud luba," lisas ta.

"Mis on põhjendused, mille alusel saab lugeda panga suuromanikuna sobivaks ebaseaduslikult pangasaladusele korduvalt ja erinevatel viisidel ligipääsu soovinud ja panga töötajaid ähvardanud isikut," esitab Kluge küsimuse ja jääb vastust ootama FI juhtkonnalt ning FI tegevust kontrollivatelt isikutelt ja asutustelt.