Elektroonilise side võrgus edastatavate sõnumite pealtkuulamine annaks maksuametile eelkõige võimaluse kontrollida jooksva maksuperioodi tegevust veel enne maksudeklaratsioonide esitamist, mis on aga vastuolus maksukorralduse seaduse mõttega ja viib meid järjekordse sammu lähemale jälgimisühiskonnale.

Kuna maksuametil on maksukontrolli läbiviimisel praegugi raskusi seadusest tulenevate piirangute järgimisel , siis pole kohane plaanida jälitustegevuse õiguste laiendamist.

"Kahju, et liigume oma riigiga vabaduste piiramise ja hirmukeskkonna suunas," nendib Stöör. "Tõhustamise sildi all ei saa suvaliselt laiendada lausjälgimisega tegelejate ringi, sest see on ohtlik põhiõigustele. Maksuameti töö iseloomuga käib kaasas kalduvus kahtlustada ettevõtjaid mistahes tavapärasest erineva käitumise korral, nende reaalajas jälgimise lihtsustamine tekitab maksuametnikele liigseid kiusatusi. Kui tahta maksukuritegude avastamist tõhustada, siis pole lahendus mitte maksuameti volituste suurendamine, vaid politsei parem rahastamine praeguste eelarvekärbete asemel."

Õiguskantsler Indrek Teder tegi oma kirjas sise-, rahandus- ja justiitsministrile ettepaneku kaaluda maksuametile politsei- ja piirivalveameti ning kaitsepolitseiga samasuguste jälitustegevuse õiguse andmist, mh vaadata varjatult läbi postisaadetist, vaadata või kuulata salaja pealt elektroonilist sidet, matkida kuritegu ning kasutada politseiagenti.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid