MaksuMaksja lugeja tahaks kindlasti teada, millised need erandid on ja kas nende ärakaotamine toimub samamoodi nagu kütteõli maksusoodustus (kus esimese versiooni kohaselt oleks tulnud hakata kevadeks kütmata jäänud õli paakidest välja pumpama) või kuidagi teisiti.

Jürgen Ligi kommenteeris meedias asja järgmiselt: "Valimisprogramm on üldise poliitika, väärtuste ja hoiakute, mitte ainult konkreetsete lubaduste kogum. Me oleme maksunduses järginud OECD soovitust kaotada maksuerandid ja tõsta selle arvelt tulumaksuvaba miinimumi, mis on sotsiaalselt õiglasem ja majanduslikult tõhusam."

Samas paistab, et rahandusministeerium on veidi paremini informeeritud, sest 16. veebruaril avaldatud arvutuste selgitustes on kirjas: "RM 2014 a. suveprognoosi kõikide maksukulude summa ilma pensionide tulumaksuvabastuse maksukuluta ja ravimite sooduskäibemaksu kuluta (osakaal kõigist maksukuludest 62%). Muidu vastuolu vastava lubadusega keskmine pension maksuvabana hoida. Erakond täpsustas ka, et ravimite sooduskäibemaksu nad ei soovi kaotada."

Arvutus ise on järgmine – kui kõik ülejäänud erandid ära kaotada, siis suurenevad riigieelarve tulud 2016. aastal 130 miljonit eurot, 2017. aastal 133 miljonit eurot, 2018. aastal 138 miljonit eurot ja 2019. aastal 143 miljonit eurot. Kokku nelja aastaga siis 544 miljonit eurot. Nagu maast leitud raha!

Ainult et millegipärast me ei märka valimisplakatitel nende inimeste loetelu, kellelt see 544 miljonit eurot soovitakse ära korjata. Aga pole hullu, MaksuMaksja ulatab abikäe ja koostab selle nimekirja ise.

Abiks on meile rahandusministeeriumi kodulehel avaldatud 2015. aasta riigieelarve seletuskirja lehekülgedel 27-28 toodud tabel 13 „Maksukulud riigieelarves aastatel 2014-2015“. Kokku on nimekirjas 18 positsiooni, millest jätsime välja eespool mainitud pensionide maksuvaba tulu ja ravimite sooduskäibemaksumäära.

Niisiis 2015. aastal jääb riigieelarves saamata tulu järgmistelt maksuerisustelt (miljonites eurodes):

Sisu

Säte

Summa

Käibemaksumäär 9% raamatutele, töövihikutele ja perioodika väljaannetele

KMS § 15 lg 2 p 1, 3

9,8

Käibemaksumäär 9% majutusteenustele

KMS § 15 lg 2 p 2

48,1

Täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest

TuMS § 231

26,2

Tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise täiendav maksuvaba tulu (64 eurot kuus)

TuMS § 232

0,2

Eluasemelaenu intresside mahaarvamine tulust

TuMS § 25

12,4

Koolituskulude mahaarvamine tulust

TuMS § 26

14,3

Annetuste mahaarvamine tulust

TuMS § 27

0,8

III pensionisamba sissemaksete mahaarvamine tulust

TuMS § 28

6,7

FIE täiendav maksuvaba tulu põllumajandussaaduste või metsamaterjali võõrandamisel 2877 eurot aastas

TuMS § 32 lg 4

2,6

Väikeõlletootjate 50% aktsiisimäär

ATKEAS § 46 lg 1

0,1

Eriotstarbelise diislikütuse soodsam aktsiisimäär

ATKEAS § 66 lg 7

34,0

Elektrienergia, mida kasutatakse keemilise reduktsiooni jaoks ning elektrolüütilistes, metallurgilistes ja mineraloogilistes protsessides

ATKEAS § 27 lg 1 p 24, 284

1,3

Elektrienergia ja kütus, mida kasutatakse elektrienergia tootmiseks ning elektrienergia, mida kasutatakse elektrienergia tootmise suutlikkuse säilitamiseks

ATKEAS § 27 lg 1 p 282

6,7

Elektrienergia, mis moodustab toote omahinnast keskmiselt rohkem kui 50%

ATKEAS § 27 lg 1 p 285

0,1

Kütus, mida kasutatakse mineraloogilistes protsessides

ATKEAS § 27 lg 1 p 282

4,2

Maagaas, mida kasutatakse maagaasivõrgu töös hoidmiseks

ATKEAS § 27 lg 1 p 286

0,02