Entrepreneur toob välja üheksa sellist omadust:

1. Kas sa oled usaldusväärne
Sinu usaldusväärsuse üle otsustavad inimesed esimese sekundikümnendiku
jooksul. Sellisele järeldusele jõudsid Princetoni teadlased uuringus, mille käigus pidi grupp tudengeid 100 millisekundi jooksul näo põhjal otsustama inimese usaldusväärsuse, kompetentsuse, agressiivsuse ja usaldusväärsuseüle. Teisele grupile anti piiramatult otsustamisaega. Kui teistes omadustes olid gruppide tulemused erinevad, siis usaldusväärsuse osas praktiliselt samad.

2. Kas sul on kõrge staatus
Hollandis läbiviidud uuringu kohaselt omistati firmariideid (Lacoste ja
Tommy Hilfiger) kandvatele inimestele kõrgem sotsiaalne staatus kui disainiriideid mitte kandutele. Kusjuures teiste omaduste juures riided rolli ei mänginud.

3. Kas oled hetero
Inimesed otsustavad inimese seksuaalse orientatsiooni üle sekundikahekümnendiku jooksul.

4 Kas sa oled tark
2007. aastal Loyola Marymounti ülikoolis tehtud uuringust selgus, et
vestluspartnerile silma vaatamine on väga oluline tarkuse hindamise tunnus. Lisaks aitab kaasa paksude raamidega prillide kandmine ning väljenduslik kõne.

5. Kas sa oled väljakutsuv
Briti uuringust selgus, et nähtavate tätoveeringutega naisi hinnati
vähematraktiivseks, napsulembelisemateks ja väljakutsuvamateks kui
tätoveeringuteta naisi.

6. Kas sa oled domineeriv
Kiilaspäiseid mehi hinnatakse dominantsemateks kui nende juuksepahmakaga
sookaaslasi. Neid hinnatakse ka pikemaks ja tugevamaks.

7. Kas oled edukas
Kui tahad paista edukana, kanna rätsepaülikonda.

8. Kas sa teed karjääri
See ei ole ainult staatuse vaid ka sissetulekute potentsiaal. 2011.aasta
Kanada uuringus näidati tudengitele äri- ning vabaaja rõivastuses meeste
pilte. Seejärel pidid nad nähtu põhjal vastama küsimustele nende inimeste
edu kohta erinevatel töökohtadel. Ülikonnas meeste sissetulekuid
hinnati kõrgemaks ning ka nende kohta langetatud võimaliku edutamise hinnang oli kõrgem.

9. Kas oled seiklushimuline
Inimesed ei otsusta mitte ainult sinu välimuse, vaid ka liikumise põhjal. Durhami ülikooli uuringus näidati tudengitele 26 jalutava kaastudengi videoklippe. Uuringust selgus, et pikemate sammudega kõndijaid hinnati ekstavertideks ning seiklushimulisteks, samas kui lühikeste sammudega liikujaid peeti neurootikuteks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid