Saates "Pealtnägija" väideti hiljuti, et endine prokurör Dmitri Teplõhh, kes omal ajal algatas nn Autorollo kriminaalasja, on nüüd advokaat ja Väino Pentuse kaitsja.

Kui Ärileht selle kohta advokaadilt aru päris, vastas Teplõhh järgmist:

"Prokurörina menetlesin igapäevaselt kümneid kaasusi, millest osadega olin seotud vaid minimaalselt, sealhulgas nimetatud Autorollo kaasus. Büroos kaitseülesannete vastuvõtmisel ehk ligikaudu kaks aastat peale prokuratuurist lahkumist, ei olnud ma teadlik, et olin varem prokurörina kaasusega seotud.

Vastasel juhul oleksin loomulikult kaitsmisest koheselt loobunud. Samuti ei teavitanud prokuratuur ega uurimisasutus mind menetluse käigus sellest asjaolust. Olukorrast teadasaamisel 11.02.2015 esitasin koheselt 12.02.2015 prokuratuurile taandamisavalduse," rõhutas Varuli advokaadibüroo vandeadvokaat Dmitri Teplõhh Ärilehega vesteldes.

Erinevaid dokumente sirvides ja asja natukene sügavamalt vaadates tundub aga vägisi, et Teplõhh pidi juba varem aru saama, et ta on kaitsja samas menetluses, mille ta kunagi ise alustas.

Aga alustame algusest. 16. märtsil 2012. aastal saatis toona ringkonnaprokurörina ametis olnud Teplõhh Autorollo kriminaalasja politseisse. Kusjuures dokumendis, millel on Teplõhhi allkiri, on kirjas nii Autorollo kui Väino Pentuse nimi.

Kaks aastat hiljem, 16. juunil 2014 osales nüüd juba vandeadvokaadiks saanud Teplõhh samas kriminaalasjas ülekuulamise käigus Väino Pentuse kaitsjana. See fakt on dokumenteeritud muuhulgas Ärilehe käsutuses olevas Väino Pentuse ülekuulamisprotokollis.

Teplõhh, kes oma viimaste kommentaaride kohaselt toona ikka veel ei teadnud, et ta on samas asjas advokaat, mille suhtes ta kunagi kriminaalasja algatas, esitas ka mullu oktoobris taotluse Väino Pentuse esindajana tema eraisiku pankrotimenetluses. Tegemist pole küll Autorollo kaasusega, kuid see fakt näitab, et Teplõhh oli Pentusega tihedalt seotud.

Kui siiamaani võib veel kuidagi uskuda, et Teplõhhil või ka tema kolleegidel ei meenunud tema varasem kokkupuude prokurörina, siis 8. oktoobril 2014 esitas Autorollo kriminaalasja kannatanu Port One (Teet Järvekülje isikus) taotluse tagandada kriminaalasja uurimist juhtiv prokurör Vallo Kariler, tuues ühe põhjusena välja, et Väino Pentust esindav advokaat on endine prokurör Dmitri Teplõhh. 

Riigiprokuratuur vastab tema taotlusele, et on kaebust igakülgselt kontrollinud ja seda ei rahuldata. Isegi kui alust Karileri tagandamiseks polnud, siis hiljemalt toona pidi prokuratuur ju märkama, et Teplõhh on ühes kriminaalmenetluses esinenud kahes rollis.

Aga veel fakte. 15. detsembril 2014 osales vandeadvokaat Teplõhh Väino Pentuse esindajana tema pankrotimenetluse kohtuistungil.

7. veebruaril 2015 avaldatakse kriminaalasja eeluurimise materjalid kannatanutele ja sealt loevad kannatanud jällegi, et Teplõhh algatas kriminaalasja ja esindas Pentust ülekuulamisel. Pealtnägija tegijate sõnul on see ka üks põhjus, miks Järveküljed otsustavad saatele intervjuu anda. On ka äärmiselt tõenäoline, et siit läheb liikvele info, et meedia on kondi hambusse saanud.

Seega 11. veebruaril, ehk peale kõiki neid istungeid meenub (või meenutatakse?) Teplõhhile, et ta osales Autorollo asjas algul ka prokurörina ja 12. veebruaril ta tagandab end kriminaalasjast põhjendusega, et enne seda ei olnud ta teadlik, et advokaat oli varasemalt ka prokurörina Autorollo kaasusega kokku puutunud.

Kõigele sellele lisaks tuleb samuti meeles pidada, et alates novembrist 2012 kajastasid Autorollo juhtumit kõik meediakanalid ning sõnad "Rosimannus", "Pentus" ja ka "Autorollo" käisid pidevalt läbi. Seega sisuliselt iga vähegi lehti lugev inimene teadis neid seoseid hästi.

Kõike seda arvesse võttes tekib üles küsimus, et kuidas peale kõiki neid istungeid ja kokkupuuteid Väino Pentusega ning pärast kõike seda massilist meediakajastust ei meenunud Teplõhhile kordagi, et ta on kunagi algatanud kriminaalasja Autorollo ja Väino Pentuse suhtes?

Ärileht küsis seega kõike seda veelkord Teplõhhilt, kelle vastus (muutmata kujul) oli selline:

"Oma seotusest sain teada alles 11.02.2015, mil prokuratuur väljastas mulle tutvumiseks kriminaalasja materjalid. Alles siis märkasin seal oma nime ning taandasin ennast koheselt s.o 12.02.2015. Enne seda ei olnud ma teadlik, et olin varasemalt prokurörina Autorollo kaasusega kokku puutud. Prokurörina menetlesin igapäevaselt kümneid kaasusi, millest osadega olin seotud vaid minimaalselt (sh Autorollo). Taandamine ei olnud seega seotud ajakirjanduses avaldatuga."

Seega kuigi Teplõhh raiub ikka, et ta ei teadnud enne 2015. aasta veebruari, et on kaitsja samas asjas, mille kohta ta aastaid tagasi kriminaalmenetluse alustas (ja asjas, mis on avalikkuse tähelepanu all aastaid olnud), viitavad dokumendid ning asjade käik just vastupidisele.