OECD tabelist nähtub, et kõige kõrgem on maksukogumise administratiivsete kulude ning kogutud maksude suhe Slovakkias.

Järgnevad Poola ning suurema vahega Jaapan. Eesti on selles tabelis viimane ehk kõige efektiivsem.

OECD märgib, et maksukogumine on tavapäraselt avaliku sektori digitaliseerimise esirinnas, nii on see ka Eestis.

Meie puhul tuuakse positiivselt välja maksuameti süsteemide seotus ettevõtete, sotsiaalkindlustuse ning pankadega, mis tagab näiteks tuludeklaratsioonide eeltäitmise. See kokkuvõttes võimaldab deklaratsiooni esitada minimaalse ajakuluga. Kuna suurem osa deklareerijaid nõustub tuludeklaratsioonis olevate andmetega ning esitab selle juba eeltäidetud kujul, annab see tunnistust maksualase infovahetuse kõrgest kvaliteedist, märgib OECD.