Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus ehk TTIP on väga ambitsioonikas plaan, mis muudaks maailma kahe suurima turu mängureegleid oluliselt. Eestil on palju võita, kuid nagu ütlevad spetsialistid, on ka kaotajaid.

Euroopa Liidu ja USA vahelise kaubavahetuse maht on üle 600 miljardi euro aastas. TTIP tulemusel prognoositakse selle kasvuks üle 100 miljardi euro. Optimistlikumate hinnangute kohaselt tekiks siin- ja sealpool Atlandit juurde kümneid miljoneid töökohti.

Lühidalt öeldes tähendaks sellise leppe sõlmimine, et kaoksid tollitariifid, ühtlustuksid nõuded ja normid ning avaneksid turud selliste sektorite jaoks, mis siiani on olnud kinnised või väga hästi kaitstud. Leppe ratifitseerimiseks on tarvis 29 osapoole ehk USA ja 28 Euroopa Liidu riigi allkirju.