Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) võttis väikestele põllumajandusettevõtjatele mõeldud toetuse taotlusi vastu 9.-23. veebruarini ning ameti kinnitusel oli huvi uudse toetuse vastu ettearvatult suur. 

„Paljudele väiketalunikele on see esmakordne võimalus investeeringuteks toetust saada. See toetus aitab tõepoolest Eesti talupidamisele restardi teha,“ tõdeb PRIA peadirektor Jaan Kallas. 

Ta lisas, et lõppenud taotlusvooru 12 miljoni eurosest eelarvest jätkub kõigi nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks.

Kõige rohkem esitati taotlusi Tartumaal (93) ja Pärnumaal (78) ning ka taotletud summa oli suurim neis kahes maakonnas. Kõige vähem taotlusi laekus Ida-Virumaalt – 15. 

Ligi 2/3 taotlejatest tegutsevad füüsilisest isikutest ettevõtjatena, enamik ülejäänuid osaühinguna.
Kõige arvukamalt ja suurimas summas soovivad toetust väikeettevõtjad, kes tegutsevad nii taime- kui loomakasvatuse valdkonnas. 

Alanud programmperioodi jooksul võib üks väiketootja saada kõnealust toetust kuni 15 000 eurot ning kulutuste tegemisel ei nõuta temalt ohustuslikku omaosalust. Kokku taotlevad 743 väikeettevõtjat 10 900 859 eurot, seejuures esitati 691 taotlus maksimumsummale. 

Vahetult taotlusvooru järel näitasid esialgsed andmed, et taotlusi esitati koguni üle 900. Kõikide andmete detailsel sisestamisel selgus, et hulk dokumente oli PRIAsse saadetud dubleeritult mitme kanali kaudu või lisatud puudulikult vormistatud taotlusele dokumente uute taotlustena. Taotlusvooru õiged tulemused selgusid pärast korduste kõrvaldamist.

PRIA kontrollib taotluste nõuetekohasust ja esitatud andmeid ning teeb taotluste rahuldamise või mitterahuldamise kohta otsused hiljemalt 6. juuliks. 

Seejärel maksab PRIA määratud summadest 75 protsenti välja. Nõudeid toetuse kasutamise, sellega seotud dokumentide esitamise, tähtaegade ning lõpliku makse kohta palume lugeda PRIA kodulehelt.