Ärileht kirjutas novembris, detsembris ja veebruaris, et Piilmannile ja ettevõtja Allan Sollile kuuluv Avies Holding, mis on ühtlasi ka lennufirma Aviese omanik, võlgneb riigile kümneid tuhandeid eurosid.

Kuude taguse ajaga võrreldes ei ole Aviese omanikfirma riigile seni kogu maksuvõlga tasunud. Küll on likvideeritud AS Aviese - Rootsis lendudest ilma jäänud ettevõte - maksuvõlg.

Aviese - nimeliste ettevõtete struktuur on järgmine. Avies Holding on valdusettevõte, millele kuulub AS Avies. Avies Holdingu teine tütarfirma on Avies Maintenance.

Kui 16. novembril 2014 võlgnes Avies Holdingu riigile 60 425,77 eurot - peale selle võlgnes firma tolle päeva seisuga riigile ka 16 893,91 eurot arvestuslikku intressi -, siis 18. detsembri seisuga oli maksuvõlg kerkinud 74 551,68 euroni ja intress 18 165,82 euroni.

15. veebruari 2015 seisuga oli Avies Holdingu võlg aga juba 112 521,90 eurot. Sellest ei olnud sentigi ajatatud ega vaidlustatud. Maksuameti andmetele toetudes oli maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress kokku 7001,54 eurot.

Aviese valdusfirma kasvatab võlga

Tänase, 13. märtsi 2015 seisuga on Avies Holdingu võlg veelgi kerkinud, 124 336,57 euroni, sellest ei ole sentigi ajatatud ega vaidlustatud. Maksukohustuselt on arvestatud intressi 8605,49 eurot.

Lennufirma Aviese võla suurus oli 15. veebruari seisuga 18 847,82 eurot, maksuamet oli maksusummadelt arvutatud intressi 56,55 eurot. Võlast ei olnud tollal sarnaselt teiste gruppi kuuluvate ettevõtetega sentigi ajatatud ega vaidlustatud. Tänaseks on aga AS Aviese võlg makstud.

Avies Maintenance`il on ajatamata ja vaidlustamata maksuvõlg eelmise aasta oktoobrist. 15. veebruariks oli võlg kasvanud 102 611,97 euroni. Maksuamet oli tolleks päevaks maksusummadelt arvutatud intressi 6406,01 eurot.

Tänase, 13. märtsi seisuga on Avies Maintenance`i maksuvõlg vähenenud 97 659,50 euroni, maksuvõlalt on arvestud intressi 7929,78 eurot.

Rootsi transpordiamet Trafikverket lõpetas märtsi alguses päevapealt AS Aviesiga sõlmitud kolm teeninduslepingut ega sõlmi Eesti lennufirmaga enam uusi.

Trafikverketi teatel on lõpetatud Aviesi lepingud Pajala-Luleå, Sveg-Arlanda ja Torsby/Hagfors-Arlanda liinidel. Uusi lepinguid ei sõlmita Aviesiga kahel hankel, mis Avies hiljuti võitis: Östersund-Umeå ja Sveg-Arlanda, tänavu 25. oktoobrist kuni 2019. oktoobrini.

Trafikvertek heitis Aviesile ette lendude ärajäämist, hilinemist ja põhjendamatut ebatäpsust.

Avies luubi all

Eesti lennuameti lennutegevuse osakonna juhataja Kaupo Toodu sõnul on AS Avies nende täiendava tähelepanu all alates 2013. aasta oktoobrist.

"Alates sellest ajast kuni tänaseni on välja vahetatud kogu vastutavate juhtide koosseis ja tõhustatud on nii kvaliteedisüsteemi kui ohutussüsteemi elemente just sisekontrolli ja protseduuride osas. Samuti on 2014. aasta esimesest poolest tehtud tihedat koostööd Rootsi lennuametiga järelevalve teostamise osas, mis puudutab Rootsi kohalike lennuliinide teenindamist firma AS Avies poolt. Avies tegevus toimub lennuettevõtja sertifikaadi alusel," lisas Toodu.

"Lennuettevõtjate järelevalve seisneb ettevõtte tegevuse auditeerimises. See hõlmab endas protseduuride kontrolli, meeskondade ettevalmistuse ja koolituste läbiviimise kontrolli, lennuprotseduuride täitmise kontrolli, õhusõidukite tehnilist kontrolli ja ohutusalase teabe edastamise analüüsi. Selle perioodi jooksul on läbi viidud mitu sellist auditeerimist nii Eesti lennuameti kui ka Rootsi lennuameti inspektorite poolt," rääkis lennuameti esindaja.

"Märgid, mis näitavad lennuettevõtjate tegevust on regulaarsete auditite käigus välja tulevad puudused. Samuti anonüümsed vihjed teenuse kasutajate poolt ja juhtumite raportite analüüsi tulemusena saadud info. Mida rohkem on sääraseid raporteid, seda täpsema pildi saab ettevõttest. Kõikidest juhtumitest on ettevõtjad kohustatud lennuametit teavitama sõltumata sellest, kas tegemist oli ohutusalase juhtumiga või lihtsalt olukorraga, mis ei ole tavapärane," täpsustas Toodu.

Virtuaalselt rikkad

Äripäeva rikaste topis maandus Priit Piilmann viimati 3. kohale Oleg Ossinovski ja Hillar Tederi järel. Leht hindas tema varanduse suuruseks 183,5 miljonit eurot.

Lisaks VKG-le on Piilmann investeerinud kinnisvaraturule ja rajanud Raplamaale, Käru lähistele Toosikannu puhkekompleksi. Keeruline öelda, kes oleksid täna VKG omanikud, kui VKG praegused omanikud poleks enam kui kümme aastat tagasi kasutanud keerulisi finantsskeeme, et pankrotistunud Kiviteri vara endale saada.