Eestis on ligi 18 000 infotehnoloogia spetsialisti. Neist umbes pool ehk üle 9500 töötab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektoris ning ülejäänud on teiste valdkondade IT-spetsialistid. Eesti infoühiskonna arengukava järgi võiks meie IT-spetsialistide arv jõuda 2020. aastaks kõikide sektorite arvestuses 34 000-ni.

Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu presidendi Anneli Heinsoo sõnul kahekordistaks nende eesmärkide saavutamine majanduses IKT-sektori osakaalu. See tähendab, et sektori osakaal jõuaks tunamulluselt 8%-lt 2020. aastaks 15%-le. Konservatiivse majanduskasvu prognoosi järgi vajab sektor 2020. aastani tööturule igal aastal 3500–4500 IKT-spetsialisti. IT-sektori osakaal kasvab majanduses 15%-ni üksnes tingimusel, et IT-spetsialistide hulk jõuab 34 000-ni.