Tallinna Halduskohus jättis eilse otsusega rahuldamata AS Viking Motors, AS TKM King ja OÜ TKM Beauty Eesti kaebused Tallinna Ettevõtlusameti maksuotsuste peale, millega keelduti müügimaksu tagastamisest kokku summas 0,21 miljonit eurot.

Tallinna Kaubamaja tütarettevõtjad näevad põhjust vaidluse jätkamiseks ja esitavad apellatsioonkaebuse Tallinna Halduskohtu otsuse peale ringkonnakohtule, teatas ettevõte.

Selver AS ja Kaubamaja AS kaebuste menetlus, mis hõlmab ka aktsiisikauba müügilt tasutud müügimaksu, oli Tallinna Halduskohtu otsusel vahepeal peatatud kuni aktsiisikaupu puudutava Euroopa Kohtu lahendi jõustumiseni kohtuasjas C-553/13. 

Euroopa Kohus tegi 5. märtsil 2015 nimetatud kohtuasjas otsuse, millest tuleneb, et eelviidatud perioodil Tallinnas kehtinud müügimaks ei olnud kooskõlas aktsiisidirektiiviga ning müügimaksu kogumine aktsiisikaupade müügilt ei olnud õiguspärane.

Kuigi Euroopa Kohus ei otsusta siseriiklikke kohtuasju, andis ta eelviidatud otsuses selge seisukoha selles, et müügimaksu koguti aktsiisikaupadelt vastuolus Euroopa Liidu õigusega, täpsemalt aktsiisidirektiiviga. Nimetatud Euroopa Kohtu otsusest tulenevalt on Tallinna Halduskohus tänaseks uuendanud menetluse aktsiisikaupu puudutavate Tallinna Kaubamaja tütarettevõtjate kaebuste osas.