Kohus leidis, et hageja nõue ei kuulu rahuldamisele ühelgi lepinguvälisel alusel. Samuti leidis kohus, et väärtpaberituruseaduse § 18815 lg 1 sätestatud turumanipulatsiooni keelu eesmärgiks ei ole kannatanute kaitsmine puhtmajandusliku kahju eest.

Kohus mõistis OÜ-lt Tenlion AS Baltika kasuks välja menetluskulud summas 6 878 eurot. OÜ-l Tenlion on võimalik maakohtu otsusele esitada apellatsioonkaebus 30 päeva jooksul otsuse kättesaamisest.

Baltika aktsionär Tenlion oli seisukohal, et 20. aprillil 2011 avaldas Baltika juhatuse esimees Meelis Milder Äripäeva ajakirjanikule eksitavat informatsiooni Baltika aktsionäride üldkoosolekul 11. mail 2011 otsustamisele tuleva täiendava aktsiaemissiooni kohta. Sellega pani ettevõtte hinnangul Milder toime turumanipulatsiooni ning tekitas OÜle Tenlion varalist kahju.