Mullu ulatus puidu veomaht 140 tuhande tonnini ja vanametalli veomaht 96 tuhande tonnini. Nende vedude puhul on aga väga kõrge veokulude tase halvendamas märkimisväärselt raudteevedude konkurentsipositsiooni võrreldes maanteevedudega, sest Eesti Raudteele makstav infratasude komponent võib moodustada veotulust koguni 70%.

6000 metsaveokit lisaks

Kui puidu- ja vanametalli vedu kolib raudteelt maanteele, tähendab see ainuüksi puidu arvelt üle 6000 metsaveo auto lisandumist maanteedele - halveneb keskkonna olukord, väheneb maanteede läbilaskevõime ning mitmed raudteega seotud ettevõtted jäävad ilma oluliselt tulubaasist, hoiatab EVR Cargo.

EVR Cargo teatas eile märtsikuu veomahtudest ning juhatuse esimees Ahto Altjõe nentis, et kui vähenenud on kaupade väljavedu Venemaale või Ukrainasse, siis riigisiseste vedude maht on vähenenud seoses tihenenud konkurentsiga maanteetranspordiga.

Paldiski Lõunasadamas stividorteenuseid osutava ESTEVE juht Üllar Raad ütles Ärilehele, et kui praegu veel puidu vedu Lõuna-Eestist Paldiskisse raudteed pidi oluliselt vähenenud pole, on raudteevedude kadumise oht vägagi suur. Ja seda sellepärast, et kui senini on EVR Cargo suutnud kasumlikemate vedude (nagu nafta- ja keemiatooted või konteinerid) arvelt siseveo klientidele hinna tõstmisest hoiduda, siis nüüd, mahtude vähenemisega kõikides kaubagruppides, võib tulla tõus ka Eesti-sisestele puiduvedajatele.

Kaup läheb Läti sadamatesse

"Kui raudteel veel vähegi hinda tõstetakse, kolib puidu transport maanteele. Puidu hinnad on juba iseenesest madalad. Metsaveokidega ei toodaks aga enam puitu ka kaugeks jäävasse Paldiskisse, vaid viiakse Lõuna-Eestile lähematesse sadamatesse näiteks hoopis Lätti. Ka Pärnu ja Kunda sadamad jäävad maanteed pidi sõites lähemale kui Paldiski," kirjeldas Raad, kuidas hinnatõus võib ka ESTEVE äri mõjutada.

"Vanametalli vedu on viimase viie aasta jooksul raudteel üldse hääbunud, järjest rohkem kolitakse sedagi autode peale. Seda jällegi hinna tõttu ja kogused on väiksemad. Ka vanametalli kokkuostupunktid on väiksemad ja neid on rohkem, seega ei ole nad alati raudtee juures."

Kui valitsus plaaniks kehtestada ka raskeveokite teemaksu,kahtleb Raad, kas see muudaks olukorda raudteel paremaks. "Põhimõtteliselt võib see tulla raudteele kasuks, aga raudtee võib jääda ikka kallimaks."

Veomaht  45-lt 15-ni miljonile tonnile

Transiidisektor on korduvalt viidanud mitmetele põhjustele, miks raudteevedude olukord on aastatega oluliselt halvenenud:

     - infrastruktuuri kasutustasu on kerkinud viimase 3-4 aastaga poole võrra

     - aktsiisimuudatuse tõttu on tänavu kallinenud vedurites kasutatav kütus

     - vedude efektiivust on negatiivselt mõjutanud veomahtude langemine kunagiselt 45 miljonilt tonnilt ca 15 miljoni tonnini