Inbanki saamisloost ja plaanidest räägivad pressikonverentsil panga nõukogu esimees, Hansapanga endine juht Priit Põldoja ja juhatuse esimees Jan Andresoo.

Teates tuuakse välja, et Inbanki eristuv tugevus on inimeste ja ettevõtete vajaduste tundmine ning finantstehnoloogia tippteadmine. Priit Põldoja ja Jan Andresoo lõid uue panga eelkäijana 2010. aastal uudse makselahenduste - ja finantstehnoloogiaala startupettevõtte Cofi.

Olles tarbijate ühistu ETK pangateenuse tehnilise süsteemi arhitekt, ehitati 2011-2015 koostöös ETKga üles suurim finantsteenusevõrk ning võideti kümnete tuhandete klientide usaldus. Tänaseks on partnersuhted loodud 250 kaubandusettevõttega, teenuseid kasutab üle 100 000 kliendi ja loodud üle 30 mln eurose mahuga finantsteenuse portfell.

Finantsinspektsiooni andis Cofi AS-ile tegevusloa 10. aprillil. Äriühingu uueks nimeks krediidiasutusena saab AS Inbank.

Finantsinspektsiooni poolt välja antud krediidiasutuse tegevusluba annab õiguse avalikkuselt kaasata hoiuseid ja muid tagasimaksmisele kuuluvaid rahalisi vahendeid ning klientide hoiustele rakendub Eesti hoiuste tagamise skeem.
Olulised osalused äriühingus, mille nimeks saab AS Inbank, kuuluvad Pershing Hall Holding Limited’le ja Cofi Investeeringute AS-le.

AS-i Inbank juhatuse esimeheks on valitud Jan Andresoo ja juhatuse liikmeteks Liina Sadrak, Marko Varik. Nõukogu esimees on Priit Põldoja ja nõukogu liikmed on Rain Rannu, Reimo Hammerberg, Triinu Reinhold, Roberto De Silvestri.

Cofi AS esitas taotluse krediidiasutuse tegevusloa saamiseks 11. aprillil 2014. aastal ning menetluse viis läbi finantsinspektsioon.