Rahandusministeeriumi teatel on koalitsioonileppe lubaduste suurim kuluallikas riigieelarvele maksuvaba tulu 205 euroni tõstmisega alustamine, millele kulub 2016. aastal 28 miljonit eurot, järgnevatel aastatel on suurema kuluga ka madalapalgaliste stiimulpakett ning sotsiaalmaksu langetamine 1% võrra.

Suurim tuluallikas on 2016. aastal aktsiiside tõus kokku 50,9 miljonit eurot, millest valdav osa on mootorikütuse aktsiiside tõus.

Kolmikliidu sõlmitud kokkuleppe rahalist tabelit saab näha siit.

EELARVEPOSITSIOONI MUUDATUSED KOALITSIOONILEPPES2016201720182019
 mln/€mln/€mln/€mln/€
TULUDE POOL    
Aktsiisid50.9108.8208.8249.6
Mootorikütuseaktsiiside tõus (diisel 14% (2016) ning siis 10%, bensiin 10% igal aastal) 45.979.9111.0134.8
Diisli aktsiis 14% 2016 ja edasi 10% aastas34.157.880.298.1
Bensiini aktsiis 10% 2016 ja edasi 10% aastas 11.320.928.733.4
EMK 27% diislimäärast 0.51.22.13.3
Maagaasi ühtlustamine energiasisalduse põhjal0.00.012.923.6
Muude kütuste aktsiiside ühtlustamine energiasisalduse põhjal5.08.912.615.7
Tubakaaktsiisi tõus 10% (2019-2020)0.00.030.833.4
Alkoholiaktsiisi tõus 10% (2019-2020)0.00.021.515.5
Veiniaktsiisi tõus 20% (2019-2020)0.00.00.06.6
E-sigarettide maksustamine0.05.05.05.0
Pakendiaktsiisi korrastamine0.015.015.015.0
Otsesed maksud0.016.917.317.8
Üüritulu täpsem maksustamine (koos meetmetega)0.06.97.37.8
Teekasutustasu veoautodele0.010.010.010.0
Efektiivsem riigivalitsemine18.018.018.018.0
Tugieenuste tsentraliseerimine2.52.52.52.5
Valitsussektori kulude vähendamine13.013.013.013.0
E-arved2.52.52.52.5
Maksuerisuste vähendamine0.029.832.035.8
Majutusteenuste käibemaks 9%-lt 20%-le0.022.924.225.7
Koolituskulude mahaarvamise piiramine (täiskasvanute huvihariduse soodustuse kaotamine)0.04.44.34.6
Teise lapse maksuvaba tulu säilitamine (154€)0.02.03.05.0
Maha arvatava ülempiiri vähendamine 1920€lt 1200€le0.00.50.50.5
Muud tulud11.111.111.111.1
Riigilõivude ülevaatamine1.11.11.11.1
Väärteo trahvide päevamäärade tõstmine 4€lt 8€le10.010.010.010.0
TULUD KOKKU80.0184.6287.3332.2
KULUDE POOL    
Sotsiaalmaksu langetamine 1%, alates 1.07.20170.040.586.091.0
Maksuvaba tulu tõstmine 205€28.054.081.0115.0
MVT, € kuus170.0180.0190.0205.0
Eelarvemõju26.050.073.0105.0
Pensionide mvt (keskmine pension maksuvaba) tõstmise mõju2.04.08.010.0
Madalapalgaliste stiimulpakett0.038.138.137.4
Muud52.970.9123.3140.5
Lastetoetus 60€ (5+0+5+5)14.314.328.742.9
200€ 3-lapselisele perele, jõustub 1.07.20170.017.337.840.8
Laste huvitegevuse toetus0.06.015.015.0
Elatisfond (elatisabi 100€)0.07.27.27.2
Toimetulekutoetuse tõus 130€le3.43.43.43.4
Kodutoetus paljulapselistele peredele3.23.23.23.2
Üksikpensionäride toimetuleku parandamine0.010.010.010.0
Hambaravi toetamise programm0.06.012.012.0
Sügava puudega laste vanemate hooldustoetus0.01.01.01.0
EMTA investeeringud22.00.00.00.0
Muud investeeringud10.00.00.00.0
Üürimajade toetusprogramm0.02.55.05.0
KULUD KOKKU80.9203.5328.4383.9
SALDO-0.9-18.9-41.1-51.7

Tabel sisaldab osapoolte vahel sõlmitud kokkulepet, mis väljendab koalitsiooni eesmärke. Valdav osa märgitust eeldab seadusemuudatusi ja nende heakskiitmist riigikogus, teatas rahandusministeerium.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid