Vastavad numbrid andsid EML-le ministeeriumid.

Kõige rohkem hüvitati isikliku auto töösõitudeks kasutamist keskkonnaministeeriumi haldusalas – 433 753 eurot. Sellest summast 210 547 eurot maksti välja keskkonnaametis 90-le töötajale, suuruselt järgmise summa selles haldusalas maksis oma 38-le töötajale keskkonnainspektsioon – 106 458 eurot.

Teisel kohal on makstud hüvitise summaga haldusala peale kokku siseministeerium – 208 381. Üle poole sellest summast ehk 105 352 eurot on välja maksnud maavalitsused, hüvitise saajaid oli 206.

Kui mainitud asutustel-ametitel olid sama ajal olemas ka ametiautod, siis on ka selliseid isikliku auto kasutamise hüvitist maksnud asutusi, kel muud võimalust polegi, sest ühtegi ametiautot neil kasutada pole.

EML-i juhatuse liige Lasse Lehis märkis, et kui võrrelda 2009. aasta uuringut eelmise aasta andmetega, on isikliku auto hüvitise osas märgata autode arvu suurenemist, kuid makstud hüvitise summa on jällegi vähenenud.

„See võib tähendada, et statistikas on autode-isikute arvu asemel välja toodud hoopis sõidukordade hulk, aga võib tähendada ka seda, et hüvitatakse ainult üksikuid sõite, näiteks lähetusi,“ selgitas Lehis.

Osad ministeeriumi pidasid vajalikuks EML-i päringule vastates ka lisaselgitusi anda.

Näiteks majandus- ja kommunikatsiooniministeerium lisas, et neil vähenes isikliku auto hüvitise saajate arv aasta jooksul 33-lt inimeselt kuuele ja veeteede ametis 21-lt kümnele.

Maksu- ja tolliamet maksab isikliku sõiduauto hüvitist peamiselt piiripunktides töötavate tolliametnike tööle- ja kojusõidu kompenseerimiseks, sest neil ei ole võimalik tööle jõudmiseks kasutada ühistransporti.

Statistikaamet maksab isikliku sõiduauto hüvitist küsitlejatele, kes peavad kasutama sõiduautot küsitluste läbiviimisel.

Välisministeerium hüvitab isikliku sõiduauto kasutamist vaid siis, kui autoga käiakse välislähetuses, erandkorras hüvitatakse ka pikaajalisse lähetusse minek või lähetusest tulek.

Ravimiamet märgib, et kuna nad asuvad Tartus, tingib see vajaduse maksta rohkem isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist töötajatele, kes peavad käima põhjaranniku linnades koosolekutel või sõitma lennujaama.

Tabelit selle kohta, kui palju on riigisektoris autosid, millised on nendega seotud otsesed kulud ja kui palju on kinni makstud ametnike isiklike autode kasutamist töösõitudeks, näeb suuremalt ka SIIT.