Tartu linnavolikogu võttis 19. märtsil vastu määruse nr 60 „Uus-
Kvissentali asumis tänavatele nime määramine“, millega otsustas nimetada Tartu linna servas asuva Kvissentali elamurajooni peatänava Kvissentali tee ümber Madruse tänavaks.

See oli sealsetele elanikele löök allapoole vööd. Nad pöördusid Aivar Pilve advokaadibüroo poole, et oma huvisid kaitsta. Nii alandav tänava nimi, eriti olukorras, mil naabertänavad kannavad Lootsi, Riistapuu, Tüürimehe, Pootsmanni või Kapteni nime, ei ole äriinimestele mokka mööda.

Vaide esitas Pilve advokaadibüroo abil Madruse tänaval kinnistut omav Signe Vaher. "Vaide esitaja on seisukohal, et käesolevaga vaidlustatud
määrus on õigusvastane ning sisuliselt põhjendamatu, mistõttu vaide esitaja taotleb käesolevaga selle kehtetuks tunnistamist. /-/ Tänavanimetus "Madruse" on ka kummastav olukorras, kus kõrvalasuvad tänavad on tähistatud nimedega "Kapteni" ja "Lootsi". Nimetatu toob kaasa põhjendamatu ebavõrdsuse ning "Madruse" tänavanimega elanike alavääristamise," seisab vaides.

Ehkki linnavolikogu määrust ei ole selle kaudu põhjendatud, on tõenäoline põhjus tee ümbernimetamiseks asjaolu, et Kvissentali tee ei kujuta endast üht sirgjoonelist tänavat vaid mitut omavahel seotud teeosa.

Madruse tänavale kerkivad uued eramud. Madruse tänaval elab hulk Tartu ettevõtjaid: käsitöötarvete e-poe omanik Signe Vaher, AS Arandi omanik Aivar Arand, Lõuna-Eesti Kinnisvara OÜ omanik Koit Kallaste, Põvvat Paat OÜ omanik Üllar Põvvat, IV Imperas omanik Ain Ambo, Nordeconi Lõuna-Eesti piirkonna juht Toomas Rell ja tema abikaasa, Postimehe personalijuht Sille Rell, Tartu Milli müügidirektor ja ärimees Kalle Jaarman, ML Varade omanikud Mart ja Siret Meeru ning PENN PN omanik Enn Penn.

Järgnevalt saate vaadata Aivar Pilve advokaadibüroo vaiet ja selle Lisa nr 1.

Fotogalerii: