Soome rahvusringhäällingu Yle uudisteportaali tellitud uuringu kohaselt lükkaks avalikkus tagasi ettepaneku kehtestada ülekaalulistele nn paksumaks, mis rakenduks neile ülekaalulistele, kes kasutavad meditsiiniteenuseid.

Veelgi enam, Soome inimestel pole vähimatki huvi selle vastu, et neid avalikke vahendeid, mida kasutatakse võitluses ülekaalulisuse vastu, veelgi suurendataks.

Siiski on sel teemal ka häid uudiseid. Soome terviseinstituudi professor Veikko Salomaa uuringu kohaselt pole ülekaalulisus enam kuigi suur ja kasvav probleem.

„Aina kasvav rasvumine on taandumas, mida võib väita viimaste FINRISKi uuringu andmete põhjal,“ märgib Salomaa.

Küsitluses, mille Yle tellis, küsiti tuhandelt inimestelt muude küsimuste hulgas, kas veelgi enam maksutulu peaks suunama ülekaalulisuse vastu võitlemisel. 57 protsenti vastanutest välistasid seesuguse võimaluse.

Lisaküsimusele, et kui avalikest vahenditest raha lisaks ei võeta, siis kas võiks see tulla uue kehtestatava maksu toel, vastas 73 protsenti küsitletutest, et ei poolda sellist varianti.

Salomaa nõustub nende 73 protsendiga.

„Meie ühiskonnas on küllaltki märkimisväärne seos madalapalgalisuse ja ülekaalulisuse vahel. Kui ülekaalulisi inimesi hakataks kõrgemalt maksustama, tähendaks see neile veelgi suuremat koormat ning lükkaks nad ühiskonnas veelgi nõrgemale positsioonile,» usub Salomaa.

Salomaa sõnul peaks hakkama saama olemasolevate vahenditega ning ülekaalulisuse vastu võitlema riigi seniste tuludega ning neid suurendama lisamaksu kehtestamata.