“Uuringu tulemusena sündinud brändide kiindumuse edetabel annab hea ülevaate, millised brändid on täna inimeste jaoks niivõrd olulised ja väärtuslikud, et brändi kadumisel oleks inimestel sellest kahju,” selgitas uuringu läbi viinud Idea Groupi Eesti juht Eha Talvist.

Eesti brändidest on brändide kiindumuse edetabeli esikolmikus Päästeamet, Eesti riik ning Politsei- ja Piirivalveamet, millele järgnevad Google, Tartu Ülikool, ERR ja Eesti Haigekassa. Brändide kiindumuse Eesti esikümne lõpetavad Vabariigi valitsus, Kalev ja Rakvere Lihatööstus.

Talvist lisas, et uuringu tulemuste järgi läheb inimestele korda vaid veerand brändidest. “Eestis läbi viidud uuringu tulemuste põhjal selgub, et vaid 26% brändidest läheb inimestele korda – see tähendab, et kolmveerand kõigist brändidest jätavad aga inimesed ükskõikseks. “ Ta lisas, et arenenud riikides on brändide hulk, kes inimestele korda lähevad, väiksem kui arengumaades, sest arenevates riikides on brändidel inimeste elus suurem roll.

Talvist soovitab ettevõtete juhtidel strateegilisi plaane luues mõelda toote ja teenuse arendamisest kaugemale. “Edukas ja inimeste jaoks tõeliselt oluline bränd on osa inimeste igapäevaelust, lihtsustades inimeste igapäevategemisi või pakkudes lisaväärtust, seda nii üksikisiku kui ka ühiskonna vaates. Brändidel, mis inimestele korda lähevad, on suurem tõenäosus kasvatada lojaalsete klientide hulka ning neid seob oma tarbijatega teistest brändidest tugevam emotsionaalne side,” selgitas ta.

Meaningful Brandsi uuringus selgitati välja ka globaalselt kõige tähendusrikkamad brändid, kes parandavad vastajate hinnangul nii üksikisiku kui ka ühiskonna heaolu. Heaolu parandamist näevad inimesed erinevate kasutegurite kaudu – bränd võib näiteks aidata isikul parem välja näha, hoida tervist, toituda tervislikumalt, omandada uusi teadmisi või kogemusi, säästa aega või raha vms.

Ülemaailmselt kõige tähendusrikkamad brändid 2015:
1. Samsung
2. Google
3. Nestle’
4. Bimbo
5. Sony
6. Microsoft
7. Nivea
8. Visa
9. Ikea
10. Intel

Globaalne brändiuuring Meaningful Brands , kus osales 300 000 inimest, käsitleb 1000 brändi tähendusrikkust. Balti riikides viis Idea Group laiaulatusliku Meaningful Brandsi uuringu läbi teist korda. Eestis korraldatud küsitluses uuriti süvitsi 22 ja ülevaatlikult 200 siinsel turul tegutsevat brändi, uuringus osales enam kui 3500 eestimaalast.