Elektri aprilli keskmine hind Eestis oli 4,31 eurot madala kui Lätis ning 0,41 eurot kõrgem võrreldes Soomega. Läti hinnapiirkonnas kasvas keskmine hind kuises arvestuses kaheksa protsenti 34,81 euroni megavatt-tunni kohta. Tavapäratult erines Leedu hind Läti hinnast – Leedus oli hind aprillis 35,61 eurot megavatt-tunni kohta.

Soomes kallines elektri hind 2,3 protsenti ning oli 30,09 eurot megavatt-tunni kohta. NPS süsteemihind oli eelmisel kuul 25,31 eurot, jäädes märtsikuu tasemele. Taanis esines eelmisel kuul taas negatiivseid hindu ja madalaim hind ulatus miinus 13,42 euroni megavatt-tunni kohta.

Aprillis erines Eesti päev-ette elektrihind Läti omast 52,6 protsendil tundidest. Eesti ja Soome hind erinesid vaid 6,8 protsendil tundidest.

Aprillikuu jooksul liikusid elektri päev-ette turu võimsusvood Soome ja Eesti vahel 715 tunnil Soomest Eestisse ja neljal tunnil Eestist Soome. Ühenduse võimsus oli Soome-Eesti suunal maksimaalses ulatuses ära kasutatud 47 tunnil. Eesti ja Läti vahelisest ülekandevõimsusest kasutati möödunud kuul ära 89 protsenti.

Elektri tootmishindu mõjutavate süsinikdioksiidi emissioonikvootide hinnad näitasid eelmisel kuul märtsikuuga võrreldes väikest kasvu, liikudes vahemikus 6,80-7,28 eurot tonni kohta.

Vastavalt finantstehingutele Nasdaq OMX Commodities turul võib maikuus kujuneda elektrienergia keskmiseks hinnaks Eesti hinnapiirkonnas 34,95 eurot ja kolmanda kvartali keskmiseks hinnaks 35,70 eurot megavatt-tunni kohta.

Turuosalistele müüdud hinnariski maandamise instrumentidest ehk limiteeritud PTR-dest teenis Elering aprillikuus tulu 330 700 eurot.