Samuti on kasvanud ka lätlaste ja leedukate “õnnelikkus”, ning üldiselt hindavad nad end õnnelikumaks, kui eestlased. Kõigi uuringus osalenud riikide võrdluses on Balti riigid siiski viimaste seas.

Idea Groupi uuringute juhi Mauri Sööt tõdeb, et eestlastele on õnnetundeks oluline, et nende ümber oleksid inimesed kellest nad hoolivad.

Võrreldes lätlaste ja leedukatega, on eestlastele olulisem tervislike eluviiside harrastamine, leedukatele on tähtis olla osa kollektiivist, lätlaste puhul on olulisel kohal saavutusvajadus.