Eestis, Lätis ja Leedus uuringu läbiviinud Idea Groupi uuringute juhi Mauri Söödi sõnul on Balti riikide inimeste õnnetunne kahe aastaga siiski kasvanud. “Eestimaalaste seas on oma eluga rahul olevate inimeste osakaal võrreldes 2013. aastaga kasvanud. 10-pallisel skaalal on eestlaste keskmine õnnelikkuse hinnang 5,6 punkti, mis on 0,4 punkti enam kui kahe aasta eest.”

Sööt lisas, et 13%i kohta vastanutest võib öelda, et neil elu „õitseb“, ent samas koguni veerand pigem „vaevleb“ ja ei ole oma eluga rahul. Mõlema näitaja osas on eestimaalaste tulemused uuritud 34 riigi võrdluses kõige kehvemal positsioonil. “Samas eluga väga rahulolevate “õitsejate” osakaal kasvas Eestis võrreldes 2013. aasta tulemusega 4% võrra ning “vaevlejate” hulk vähenes 9% võrra, mis kokkuvõttes näitab positiivset trendi,” lisab ta.

Võrreldes teiste Balti riikidega, hindavad eestimaalased oma rahulolu kõige tagasihoidlikumalt, lätlaste hinnang õnnelikkusele on 10-palli skaalal 5,8 ja leedukate oma 6,0 punkti. “Eestis elavate inimeste jaoks on eluga rahulolu ja õnne jaoks oluline, et nende ümber oleksid inimesed, kes neist hoolivad. Lätlaste ja leedukatega võrreldes on meile mõnevõrra tähtsamad tervislikud eluviisid ja nende harrastamine. Lätlasi eristab meist ja oma lõunanaabritest suurem saavutusvajadus, leedulastele on aga tähtis kuulumine kogukonda,” selgitas Sööt.

Söödi sõnul on eestimaalaste üldist heaolutunnet arvestades võrreldes nii Euroopa kui ka maailma keskmisega olulisem omada oma elus inimesi, kes neist tõeliselt hoolivad. Samuti uute asjade õppimine ja oskuste arendamine, ning rahulolu tööga.

Uuringus osalesid inimesed 34 riigist. Kõige õnnelikumaks peavad end mehhiklased, brasiillased ja kolumbialased (keskmised hinnangud vastavalt 7,8, 7,4 ja 7,4 punkti). Euroopa riikide keskmine hinnang õnnelikkusele oli 6,4 punkti, maailma keskmine aga 6,7 punkti.
Õnnelikkuse hindamiseks paluti inimestel kujutada ette redelit, kus on astmed nummerdatud ühest kümneni ja redeli ülemine ots tähendab parimat võimalikku elu ning alumine vastavalt halvimat võimalikku elu nende jaoks. Paluti hinnata, mitmendal redeliastmel inimesed tunnevad, et nad seisavad.

Meaningful Brands on globaalne brändiuuring, mis vastab küsimustele, millised brändid lähevad inimestele korda ja millised mitte, ning kuidas kujundada brände nii, et need muutuksid tähendusrikkamaks. Tegemist on unikaalse uuringuga, mis põhineb Havas Media globaalsel metoodikal. Üle maailma osales uuringus 300 000, Eestist enam kui 3500 inimest. Eestis uuriti süvitsi 22 brändi ja kokku enam kui 250 brändi. Globaalselt olid vaatluse all enam kui 1000 brändi.