TAK toetuse eesmärgiks on edendada ettevõtjate tehnoloogiaalast arendus- ja innovatsioonitegevust ning parandada selle kättesaadavust. Perioodi 2014 –2020 meede on suunatud ettevõtetele ja teadusasutustele, kes on koostööna huvitatud uute toodete ja tehnoloogiate välja arendamisest.

EAS avas 5. märtsil TAK põhitaotlusvooru, kus saavad paremusjärjestuse alusel osaleda kuus taotlejat: AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS, OÜ ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus, OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus, OÜ Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus ja OÜ IMECC.

Toetuse eelarve on kokku 40 miljonit eurot, sealjuures on maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta 7 miljonit eurot. Toetuse määr on keskmiselt 50%.