“Arenevates regioonides energiatarve üleüldiselt kasvab elaniku kohta ja ka arenenud piirkondades energiatarve elaniku kohta kasvab heaolu kasvuga võrdeliselt,” räägib Skinest Energia juhatuse liige Jaak Tuksam.

“Kiirenev rahvastiku kasv toob kaasa selle, et ühel hetkel on maakera peal 9 miljardit inimest, kes tarbivad rohkem energiat kui ei kunagi varem.”

Jaak Tuksam usub, et üha enam on mindud ja minnakse seda teed, et energiat saadakse taastuvatest energiaallikatest.“Ühel hetkel saavad fossiilsed kütused otsa ning üle on vaja minna täielikult taastuvate energiaallikate kasutuselevõtule,” ütleb ta.

Kuna taastuvenergia saavutab üha suuremat osakaalu, muutub olulisemaks ka energia salvestamine. “Taastuvenergia tootmine ei sõltu meist. See sõltub ilmastikust- kas on tuult, kas on päikest,” selgitab Eesti Päikeseenergia Assotsiatsiooni juhataja Rein Pinn. “Me tahaksime energiat kasutada ka sellel ajal kui tuult ja päikest ei ole. Järelikult me peame teda mingil ajal salvestama.”

Rein Pinni hinnangul on energia salvestamisel suures plaanis kolm erinevat lahendust: akud, vesinik ja pumpelektrijaamad. “Kõige tuntumad ja kasutatavamad on praegu akud, mille tehnoloogia areneb tänu elektriautodele,” räägib Pinn. “Pumpelektrijaamad on praeguseks ilmselt kõige arenenuma tehnoloogiaga salvestus. Aga Eestis on pumpelektrijaamade probleem selles, et meil puudub selline kõrguste vahe, kuhu neid teha.”

Rein Pinni sõnul saab tulevikus ilmseks üheks põhilisemaks energiasalvestiseks olema vesinik, ehkki praegu on see tehnoloogia alles arenemas. “Koos kütuseelementidega on see kõige suurem tulevikutehnoloogia,” lausub Eesti Päikeseenergia Assotsiatsiooni juhataja Rein Pinn.

Taastuvenergia Koja säästva energia koolitusprogrammi koostamist on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus. Koolitusprogrammi kümnes koolitus „Nutikad lahendused energiamajanduses” toimub 16. juunil Tallinnas. Sel koolitusel antakse ülevaade tarkadest info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendustest, mis aitavad energiat kokku hoida ja seda tõhusamalt kasutada.