See tähendab pärast esialgsete majandustulemuste avaldamist ja enne auditeeritud tulemuste ning kasumi jaotamise ettepaneku avaldamist.

27. veebruaril 2015. aastal avalikustas AS Ekspress Grupp 2014. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuande.

23. märtsil 2015. aastal avalikustas AS Ekspress Grupp 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande, mis võrreldes 27. veebruaril avaldatud aruandega sisaldas täiendavalt sõltumatu vandeaudiitori aruannet ning 2014. aasta kasumi jaotamise ettepanekut.

4. märtsil ja 18. märtsil 2015. aastal ehk enne konsolideeritud majandusaasta aruande avalikustamist ostis HHL Rühm OÜ (emitendi nõukogu liikme Hans H. Luige kontrollitav äriühing NE punkti 5.4.5 tähenduses) kolme eri ostutehingu tulemusel kokku 15 000 AS-i Ekspress Grupp aktsiat.

Ekspress Grupp tegi aktsionäride üldkoosolekul otsuse maksta 2014. aasta eest aktsionäridele 4 senti väärtpaberi eest.