Arendajate sõnul mahub vaid 31 protsenti projektidest enam-vähem planeeritud eelarve sisse ning 25 protsendi valmimistähtaeg ei nihku oluliselt, teatas ettevõte.

„Mida suuremaks lähevad ehitusprojektid, seda rohkem kasvab nende keerukus. Tellijad on tõhustanud planeerimist ja riskijuhtimist, kuid on veel palju teha, et vähendada projektides esinevaid puudujääke ning tagada objektide valmimine õigel ajal ning eelarve raames,“ ütles KPMG Baltics OÜ juhatuse esimees Andris Jegers.

Tellijatest 82 protsenti soovib järgmisel viiel aastal näha suuremat koostööd objekti töövõtjatega, kuid alati ei ole selleks piisavat usaldust, kuna tellijatest märgib vaid kolmandik, et neil on suur usaldus töövõtjate vastu. Ehitustööde lõpule viimisel tekkivate probleemide põhjuseks on 69 protsendi arvates puudused ehitusettevõtete poolel.

KPMG uuring näitab, et kapitalimahukate ehitusprojektide tellijad käivad läbi põhjaliku planeerimis- ja kooskõlastusprotsessi: 84 protsenti vastanutest märgib, et projektide hindamisel teevad nad eelnevalt nii finants- kui ka riskianalüüsi ja 74 protsenti nõuab enne käivitamist formaalset projekti teostamise analüüsi. Tellijate sõnul on 58 protsendi ulatuses tegu fikseeritud hinnaga lepingutega ning ehituskonkursse korraldab 72 protsenti tellijatest.

Arendajad toovad esile tööjõuprobleeme: 44 protsenti tunnistab, et oskustöölisi on raske leida ning 45 protsenti toob esile projekteerijate ja projektijuhtide puuduse.

KPMG Internationali uuringule vastas 2014. aasta lõpul 109 tippjuhti, kes esindavad ettevõtteid, mis viivad ellu kapitalimahukaid ehitusprojekte üle maailma. Vastanutest 38 protsenti oli Põhja- ja Lõuna-Ameerikast, 26 protsenti Euroopast, Lähis-Idast või Aafrikast ning 36 protsenti Aasia Vaikse ookeani äärsetest riikidest. Vastajate ettevõtete aastane äritulu ulatus 250 miljonist USA dollarist enam kui viie miljardini.