Võlausaldajad lükkasid eile Kreeka plaanid võla tagastamise tingimuste kohta tagasi.

Ettepanekuid esitlenud peaminister väljendas õhtul Twitteris rahuolematust, imestust, miks Kreeka ettepanekud pidevalt tagasi lükatakse, samal ajal kui Portugali ja Iirimaaga neid probleeme ei tekkinud. „Kreeka valitsus jääb oma seisukohtadele kindlaks,“ ütles ta.

Läbirääkimised võlausaldajatega jätkuvad täna hommikul kell üheksa kohaliku aja järgi. Kui need peaksid taaskord liiva jooksma, loodab Ateena saavutada siiski kokkuleppe eurotsooni rahandusministritega, kes kohtuvad täna kell 14.

Eile põrusid aga ka kõnelused rahandusminstritega juba veidi vähem kui tund pärast nende algust, kui viimastele sai selgeks, et Ateenal ei ole kokkulepet, mida oleks võimalik arutada.


Kreeka peab IMFile maksma 1,6 miljardit eurot hiljemalt teisipäevaks, vastasel juhul tabab riiki pankrot. Kuid kokkuleppe saavutamine peab tulema varem, sest liikmesriikide parlamendid peavad jõudma täiendava rahasüsti andmise ka enne heaks kiita.

Kui maksejõuetust ära ei hoita, on Kreeka alates 1. juulist ilma igasuguse välise toeta turgude meelevallas.