1. Kreeka ajalugu on finantshädade rivi. Esmakordselt kuulutas Kreeka välja maksejõuetuse juba neljandal sajandil enne meie ajaarvamist. Siis võtsid Kreeka 13 linnriiki Delose templist laenu. Enamus laenu võtnud linnadest ei maksnud kunagi laenu tagasi, millest tingituna kaotas tempel 80% välja laenatud summast.

Kaasaajal on Kreeka muutunud maksejõuetuks viiel korral.
1826. muutus Kreeka maksejõuetuks, kui pidas iseseisvussõda Ottomani impeeriumi vastu. 1843. saabus järgmine maksejõuetus. 1832. aastal saadud laen jäeti maksmata. 1860. aastal käis Kreekal taas üle jõu laenu teenindamine, mille tagajärjel näidati rahvusvahelistel finantsturgudel Kreekale ust kuni 1878. aastani. 1893. aastal õnnestus Kreekal taas teha kreeditoridele külm arve, kui riigi võlakoormus kasvas jätkusuutmatule tasemele. 1932. aastal Suure Depressiooni ajal jäi Kreeka taas võlamaksetega jänni.

2. Kokku on Kreeka olnud ligi poole kaasajast maksejõuetu – kokku 90 aastat. Kreeka saavutas lõpuks iseseisvuse lahkudes Ottomani impeeriumist, kui Suurbritannia, Prantsusmaa ja Venemaa sekkusid sõtta Kreeka poolel. Iseseisvuse saavutamisest on Kreeka 196 aastase ajaloo vältel olnud 90 aastat maksejõuetu.

3.Korruptsiooni läheb Kreekale aastas maksma 8-10% majanduse kogutoodangust. Daniel Kaufmann Brookings Institute’ist prognoosis, et Kreeka korruptsioonikulu on umbes 8% majanduse kogutoodangust. Mõnede hinnangute kohaselt aga ulatub korruptsioonikulu suisa 10 protsendini SKPst.

„Kui Kreeka suudaks paremini kontrollida korruptsiooni, nagu näiteks Hispaania tasemel, siis oleks viimase viie aasta jooksul vähenenud Kreeka eelarvepuudujääk 4 protsendi võrra,“ kirjutas Kaufmann 2010. aastal.

2014. aasta Euroopa Komisjoni uuringu kohaselt oli Kreeka Euroopa Liidu kõige korrumpeerunum liige, olles korruptsioonilt Hiinaga samal tasemel.

4. Kreeka füüsilisest isikust ettevõtjad maksavad üle 100% ametlikest sissetulekutest tarbijalaenude teenindamiseks. Ülemine osa Kreeka keskklassist nihverdab maksude maksmisest kõrvale. Chicago ülikooli 2012. aasta uuring näitas, et iseendale tööd pakkuvad kreeklased maksid üle 100% ametlikest sissetulekutest tarbijalaenude tagasimakseteks Analüütikute hinnangul näitab see, et sissetulekuid näidatakse tegelikust väiksemana. Füüsilisest isikust ettevõtjad jätsid 2009. aastal maksmata 28 miljardi euro eest makse.

5. 49,7% Kreeka noortest on töötud. Eelmisel aastal oli noorte tööpuuduse number veel hullem – 56,4%. Tänavu märtsis oli üldine tööpuudus 25,6%.

6. 63,5% 18 kuni 34 aastastest kreeklastest elavad oma vanemate juures. Alates 2010. aastast on see number vaid kasvanud.

7. Ainult 23,9% kreeklastest on alla 24. aastased. Võrdluseks, Saudi Araabias on noorte osakaal 47%. Kreeka rahvastik vananeb. 15-24 aastaseid kreeklased moodustavad vaid 9,8% elanikkonnast. 32,9% elanikest on üle 55aastased. Kasvavaid pensionikulusid peavad teenindama üha kahanev töötajaskond.

8. Kreeka on pindalalt viis korda suurem, kui USA Massachusettsi osariik, kuid majanduse kogutoodang on vaid kahekordne selle osariigi SKP. Kreeka majanduse kogutoodang on 242,2 miljardit dollarit, Massachusettsi oma on 420,75 miljardit dollarit. Massachusettsi pindala on 27 336 ruutkilomeetrit, Kreeka oma on 131 957 ruutkilomeetrit.

9. Kreeka aastane oliiviõli toodang kaalub sama palju, kui 1575 sinivaala. Kreeka on Hispaania ja Itaalia järel maailma suuruselt kolmas oliiviõli tootja. Aastas valmistatakse seda 300 000 tonni. Toodangust 90% eksporditakse Euroopa Liitu kuuluvatesse teistesse riikidesse.

10. Kreeklane suitsetab sama palju, kui 28 indialast.
Kreeka on suitsetamise poolest maailmas kolmandal kohal. Keskmiselt inimese kohta kulub kreeklasel aastas 2795 sigaretti. Indias suitsetatakse samal ajal 97 sigaretti inimese kohta.

11. Esimesed Olümpiamängud toimusid 1250 aastat enne Rooma impeeriumi lagunemist.

Esimesed Olümpiamängud toimusid 776. aastal enne meie ajaarvamist. Neid peeti kuni 393. aastani meie ajaarvamise järel, kuid siis teatas imperaator Theodosius, et paganate kummardamine peab lõppema. Enamus ajaloolasi on ühel meelel, et Rooma impeerium läks hingusele 476. aastal.