Nõukogu otsusel sõlmitakse Muuga sadama idaossa väikesemahulise LNG vastuvõtu- ja jaotusterminali rajamiseks AS-iga Vopak E.O.S. hoonestusõiguse seadmise ja servituudileping ning koostööleping. Rajatav LNG punkerdamise terminal loob võimaluse meritsi saabuva LNG vastuvõtmiseks, hoiustamiseks ning punkerlaevadele või tsisternveokitele laadimiseks.

“Terminali eeldatavaks ehitusmaksumuseks on kuni 20 miljonit eurot,mille investeerib Tallinna Sadama partner” lausus AS-i Tallinna Sadam nõukogu esimees Remo Holsmer. “Ehituse täpne ajakava sõltub koostööst projekti menetleva kohaliku omavalitsuse ehk Jõelähtme vallaga, praeguste kavade kohaselt on terminali valmimine planeeritud 2017. aasta algusesse,” lisas ta.

Holsmeri sõnul on aastaringselt jäävabana navigeeritav Muuga sadam asukohana LNG punkerdamise terminalile parimaid võimalikke Eestis.

LNG terminali rajamine parandab märgatavalt Eesti positsiooni Läänemerel, kuna vähestes Läänemere sadamates on olemas LNG punkerdamisvõimalused," kirjeldas Holsmer. “Karmistunud keskkonnanõuete tõttu võtavad laevafirmad üha enam LNG-d kasutusse laevakütusena.”

Esimeses etapis on Muuga sadama idaosasse kavas rajada LNG vastuvõtu- ja jaotusterminal kuni 4000-kuupmeetrise mahutipargiga. Kogu territooriumi pindala on ligikaudu 8500 ruutmeetrit.
Järgmistes etappides kaalutakse mahutipargi suurendamist ja LNG taasgaasistamist ning ühendustorustiku kaudu maagaasivõrku suunamist.